Grupa Azoty

Strategia innowacyjności


Realizacja przyjętej strategii produktowo-rynkowej wspierana będzie poprzez intensyfikację działań w sferze badawczo-rozwojowej.

Kluczowym celem prowadzonych prac badawczych i rozwojowych będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co w konsekwencji umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego portfela produktów, procesów oraz technologii.
Grupa Azoty będzie rozwijać działania w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w oparciu o partnerską współpracę z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz odbiorcami produktów. W ramach Grupy będzie funkcjonować centrum badawczo-rozwojowe w oparciu o istniejące ośrodki:
  •  Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie,
  •  Centrum Kompetencji PUŁAWY w Puławach.

Grupa przeznaczając do 1% przychodów na cele badawczo-rozwojowe pragnie zaoferować rynkowi innowacyjne produkty, których udział w sprzedaży Grupy będzie systematycznie wzrastał. Grupa będzie aktywnym uczestnikiem konsorcjów tworzonych z innymi partnerami w celu wdrożenia innowacji i ich akceptacji rynkowej.
Podstawowymi obszarami działalności badawczej Grupy będą:
  • zaawansowane technologicznie materiały,
  • chemikalia specjalistyczne o wysokiej wartości dodanej,
  • innowacyjne produkty, w tym bioprodukty,
  • specjalistyczne nawozy mineralne,
  • procesy umożliwiające obniżenie energochłonności posiadanych technologii,
  • technologie wykorzystujące synergiczne powiązania z produktami ubocznymi istniejącymi w Grupie.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.