Grupa Azoty

Strategia finansowa


Podstawowym celem Grupy Azoty w okresie objętym strategią jest generowanie rosnącej, ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz dystrybucja korzyści interesariuszom, a zwłaszcza Akcjonariuszom, poprzez prowadzenie optymalnej strategii redystrybucji zysku (polityka dywidendy) na poziomie około 40% zysku netto.

W celu skutecznej i efektywnej realizacji strategii wzrostu ekonomicznej wartości dodanej (EVA), Grupa przyjęła szczegółowe cele finansowe wyrażające się w podniesieniu poziomu głównych wskaźników operacyjnych i finansowych, opisujących efekt wdrożenia modelu zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM):
  • ROE > 12%,
  • ROCE > 14%,
  • Marża EBIT/EBITDA > 8% / 14%.
Długoterminowy program finansowania Grupy dostosowany został do założeń i celów rozwojowych Grupy, uwzględniających odpowiedni poziom nakładów inwestycyjnych.
Powyższe czynniki stanowią główną oś założeń strategii finansowania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo płynności i wypłacalności wszystkich spółek należących do Grupy, mierzone grupą wskaźników pokrywających także wymogi kredytodawców.
Strategia finansowania Grupy będzie realizowana w warunkach zapewnienia następujących minimalnych poziomów wskaźników Grupy Azoty oraz jej spółek wiodących:
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto w stosunku do zysków EBITDA obliczany jako dług finansowy netto / EBITDA (za okres 1 roku) – na poziomie poniżej 2,5,
  • dług netto/kapitały własne – na poziomie nie wyższym niż 0,8.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.