Grupa Azoty

Kierunki rozwoju


Dążąc do wzrostu wartości, Grupa Azoty w swojej działalności będzie koncentrować się na wykorzystywaniu szans występujących w otoczeniu oraz rozwijaniu kompetencji, mających kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy, a w szczególności na:
 • zwiększaniu skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju,
 • pogłębianiu integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii,
 • zmniejszaniu wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych,
 • zmniejszaniu wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych,
 • obniżaniu kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych,
 • budowie stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianiu świadomości wiodących marek w Grupie oraz optymalizacji systemów logistyki i dystrybucji produktów,
 • zwiększaniu efektywności kluczowych procesów zdefiniowanych w modelu zarządzania,
 • ciągłym dostosowywaniu jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców,
 • dywersyfikacji pokrewnej, wykorzystującej efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego,
 • ciągłym doskonaleniu własnych produktów przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii,
 • rozwoju kapitału intelektualnego organizacji, stwarzając warunki do przekształcania go w wartość rynkową.

W latach 2013–2020 domeną Grupy Azoty będzie prowadzenie działalności produkcyjnej i handlowej w następujących sektorach:
 • sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych,
 • sektor zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,
 • sektor chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu, melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów, oraz chemikaliów specjalistycznych,
 • sektor chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku i bieli tytanowej.

Grupa nadal przestrzegać będzie zasad zrównoważonego rozwoju, ograniczając w racjonalnym ekonomicznym zakresie oddziaływanie na środowisko naturalne przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb lokalnej społeczności.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.