Rada Grupy

Grupa Azoty, w ramach realizowanego procesu konsolidacji, 10 grudnia 2013 r. powołała Radę Grupy, organ o kompetencjach doradczo-opiniująco-inicjujących. Radę powołano w drodze uchwały zarządu spółki dominującej (Grupy Azoty S.A) zgodnie z przyjętym modelem organizacyjnym. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.
 
Rada Grupy ma charakter stały a do jej podstawowych zadań należy doradzanie, opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie usprawnienia zarządzania, zmian w obszarze sektorów funkcjonalnych i biznesowych (w szczególności w strategicznym planie rozwoju i marketingowym). Zadaniem Rady Grupy jest także opiniowanie propozycji założeń planistycznych dot. sporządzania budżetów jednostkowych i skonsolidowanych spółek Grupy Azoty na poszczególne lata obrotowe oraz założeń do planów wieloletnich.
 
Rada Grupy jest również platformą do usprawniania systemu komunikacji i zasad współpracy w Grupie Azoty, wymiany informacji w zakresie wspólnych działań, a także w zakresie prac związanych z rozwojem systemu raportowania dla zarządu Grupy i zarządów jej spółek oraz inicjowania działań prospołecznych i promocyjnych.


Radę Grupy tworzą:
 • Wojciech Wardacki
  Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.;
  Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 • Paweł Andrzej Łapiński
 • Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • Witold Szczypiński
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 
 • Józef Rojek
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 
 • Tomasz Hinc
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 
 • Artur Kopeć
  Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • Mariusz Bober
  Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 • Zbigniew Gagat
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 • Jacek Janiszek
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 • Andrzej Skwarek 
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 • Krzysztof Homenda
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 • Tomasz Grzegorz Panas
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A
 • Włodzimierz Zasadzki
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A
 • Rafał Kuźmiczonek
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. 
 • Mateusz Gramza
  Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Adam Gąsiorowski
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Sławomir Brzeziński
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Gabriele Kell
  Dyrektor Zarządzający Grupa Azoty ATT Polymers GmbH 
 • Jacek Dychtoń
  Dyrektor Zarządzający Grupa Azoty ATT Polymers GmbH 
 • Karol Dytkowski
  Prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
 • Wiesław Grudzień
  Wiceprezes Zarządu, Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
 • Zbigniew Snopkiewicz 
  Członek Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
 • Piotr Golemo
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Grupy Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 • Janusz Podsiadło
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Grupy Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 • Tadeusz Gancarz
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych Grupy Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 • Paweł Głogowski
  Prezes Zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. 
 • Maria Piekarczyk
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. 
 • Leszek Kokoszka
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. 
 • Jacek Kupiniak
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. 
 • Artur Maciejczyk 
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o., Prezes Zarządu Grupy Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o. 
 • Paweł Kurowski
  Prezes Zarządu Grupy Azoty „Folie” Sp. z o.o.
 • Mirosław Turzyński
  Prezes Zarządu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
 • Andrzej Szymańczak
  Członek Zarządu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
 • Andrzej Rewak
  Prezes Zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
 • Stanisław Biskup 
  Wiceprezes Zarządu, Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.