Przetargi i ogłoszenia

03/10

2018

Grupy Azoty ZAK

Dostawa glikoli (nr 4P/POIR.0142/2018) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Konkurs 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Delivery of glycols (No. 4P/POIR.0142/2018) as part of the Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 Competition 1/1.1.2/2016 Measure 1.1: R&D projects of enterprises Sub-measure 1.1.2: R&D works related to creating a pilot/demonstration installation”.

UWAGA!
Zmianie uległ pkt I SIWZ. Zamieszczony został zaktualizowany plik SIWZ.
Attention: There has been change made to pt I of ToR. Updated ToR file have been uploaded.


SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z59/216623.

Terms of Reference (ToR) has also been posted on the Logintrade Purchase Platform under number Z 59/216623.
Data zamknięcia: 11.10.2018

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.