Przetargi i ogłoszenia

03/10

2018

Grupy Azoty ZAK

Dostawa kwasu bursztynowego (nr 3P/POIR.0142/2018) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Konkurs 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Supply of succinic acid (No. 3P/POIR.0142/2018) as part of the Smart Growth Operational Programme, 2014-2020, Competition 1/1.1.2/2016, Measure 1.1: R&D Projects of enterprises Sub-measure 1.1.2: R&D Work related to the creation of a pilot/demonstration installation

UWAGA!
Zamawiający zamieścił PYTANIA 1-2 I ODPOWIEDZI.
Attention: Contracting Entity has uploaded QUESTIONS 1-2 AND ANSWERS.


SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z41/198700 oraz w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1140803.

The ToR have also been posted at the LOGINTRADE Procurement Platform under number Z41/198700 and in the Competitiveness Database under number 1140803.

Data zamknięcia: 11.10.2018

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.