Przetargi i ogłoszenia

26/10

2018

Grupy Azoty PDH

Przeprowadzenie auditu certyfikującego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch auditów nadzoru

Data zamknięcia: 08.11.2018
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Przeprowadzenie auditu certyfikującego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch auditów nadzoru”

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości(„Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na Przeprowadzenie auditu certyfikującego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch auditów nadzoru.

Termin na składania ofert upływa 08.11.2018 r. o godz. 12:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia: https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,494316,0851feb05a1c2855addb16a57d6cb902.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://pdhpolska.eu/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

PDH POLSKA S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.