Przetargi i ogłoszenia

10/12

2018

Grupy Azoty PDH

„Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police”

Data zamknięcia: 17.01.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police”- Z9/297129

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”) zaprasza do złożenia oferty w przetargu na „Przełożenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wody ppoż. poza granice inwestycji Polimery Police”.

Termin na składania ofert upływa 17.01.2019 r. o godz. 18:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:  

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,506422,988b69ac28593868589d2a4f356dfb75.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com/ oraz http://pdhpolska.eu/

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade. PDH POLSKA S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.