Przetargi i ogłoszenia

09/01

2019

Grupy Azoty PDH

Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV

Data zamknięcia: 21.01.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 08 stycznia 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:
- http://grupaazoty.com/, oraz
- http://pdhpolska.eu/

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,516768,23d4fdc710c0fc71d7899307325d45f3.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

„Przegląd i ocena stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń i instalacji stacji transformatorowej 6/0,4kV”

Termin na składanie ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.