Przetargi i ogłoszenia

15/01

2019

Grupy Azoty PDH

Przełożenie kanalizacji teletechnicznej z obszaru placu budowy instalacji Polimery Police wraz z przeniesieniem kabli światłowodowych, radiowych i telefonicznych

Data zamknięcia: 04.02.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 15 stycznia 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Przełożenie kanalizacji teletechnicznej z obszaru placu budowy instalacji Polimery Police wraz z przeniesieniem kabli światłowodowych, radiowych i telefonicznych” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:
- http://grupaazoty.com/, oraz
- http://pdhpolska.eu/

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,525923,428523729b03066379bffafb9b117c6a.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania:

„Przełożenie kanalizacji teletechnicznej z obszaru placu budowy instalacji Polimery Police wraz z przeniesieniem kabli światłowodowych, radiowych i telefonicznych”

Termin na składanie ofert upływa 4 lutego 2019 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade.

Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.