Przetargi i ogłoszenia

22/03

2019

Grupy Azoty PDH

Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenu z przedmiotów niebezpiecznych oraz nadzór saperski podczas prac budowlanych dla PDH Polska S.A.


Data zamknięcia: 01.04.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 22 marca 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenu z przedmiotów niebezpiecznych oraz nadzór saperski podczas prac budowlanych dla PDH Polska S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

http://grupaazoty.com oraz http://pdhpolska.eu

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,618186,466c5dccac881547900ffa648c34f2e5.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania: „Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenu z przedmiotów niebezpiecznych oraz nadzór saperski podczas prac budowlanych dla PDH Polska S.A.”

Termin na składanie ofert upływa 1 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade. Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade”.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.