Przetargi i ogłoszenia

25/04

2019

Grupy Azoty S.A.

„Zakup Instalacji stężonego kwasu azotowego”

Uwaga! Zmiana terminu składania Ofert.
Termin składania Ofert został wydłużony do dnia 25.06.2019 do godz. 10.00.

Attention! Change of the deadline for submission of Offers.
The deadline for submission of Offers has been extended until 25/06/2019 until 10.00.

Pytanie i odpowiedź do przetargu poniżej.
Question and answer to auction below.

Uwaga! Pytania i odpowiedzi 1 – patrz załącznik „Queries-pytania_01_odp_platf_EN”.
Attention! Questions and answers 1 - see attachment „Queries-pytania_01_odp_platf_EN”.

Uwaga! Pytania i odpowiedzi 2 – patrz załącznik „Queries-pytania_02_odp_platf_EN”.
Attention! Questions and answers 2 - see attachment „Queries-pytania_02_odp_platf_EN”.

Uwaga! Pytania i odpowiedzi 3 – patrz załącznik „Queries-pytania_03_odp_platf_EN”.
Attention! Questions and answers 3 - see attachment „Queries-pytania_03_odp_platf_EN”.


Nr przetargu: 84/P/2019
Data zamknięcia: 25.06.2019
INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A.

Spółka Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów informuje, że w dniu 25.04.2019 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Zakup Instalacji stężonego kwasu azotowego”

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,674736,51d257c5285b0f90603d10461692658c.html

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) netto i brutto.
The Employer allows submission of offers in Polish zlotys (PLN) or euro (EUR) net and gross.


Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty. Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do przetargu. Questions and answers to the tender.

Pytanie:
Szanowni Państwo, Mam pytanie do zakresu projektu a właściwie dostawy. Czy dostawca technologii/projektu bazowego a następnie wyposażenia, czyli całego pakietu technologicznego, powinien przewidzieć zrobienie projektu wykonawczego w ramach swojej dostawy? I ewentualnie w jakim zakresie? Mając na uwadze kwestie gwarancji/odpowiedzialności.

Odpowiedź:
Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale II, punkt 2 w SIWZ ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w załączniku nr 13 (Specyfikacja Techniczna). Projekt Wykonawczy – wielobranżowy, będzie opracowany w kolejnym etapie po otrzymaniu i uzgodnieniu Projektu Bazowego.

Question:
Dear Sirs, I have a question about the scope of the project, especially delivery. Should the Supplier of technology/basic engineering and equipment (entire technological package) foresee execution of Executive Project (Working Design) as part of the project? If yes what is the scope of delivery and what about the warranty and responsibility.

Answer:
The scope of delivery is described in Chapter II, paragraph 2 in ToR with detailed requirements contained in appendix No. 13 (Technical Specification). The Executive Project (Working Design) – for all industry, will be developed on the next stage after receiving and agreeing of Basic Engineering.Pytanie:
Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie naszej propozycji dotyczącej stężenia kwasu azotowego przy użyciu kwasu siarkowego zamiast azotanu magnezu jako czynnika ekstrakcyjnego.

Odpowiedź:
Oferta powinna zawierać wymagania stawiane w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza technologii stężania kwasu azotowego przy użyciu kwasu siarkowego.

Question:
As result of the today discussion we kindly ask you to accept our proposal for nitric acid concentration using sulfuric acid instead of magnesium nitrate as extractive agent.

Answer:
The offer should include the requirements contained in ToR. The Contracting Party does not allow using of nitric acid concentration technology with using of sulfuric acid.Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.