Przetargi i ogłoszenia

20/05

2019

Grupy Azoty S.A.

„Modernizacja rurociągów amoniaku chłodniczego – etap III” w formule „pod klucz”

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 18.06.2019 o godz. 10.00.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 27.06.2019 o godz. 10.00.

Uwaga! Dodatkowe informacje.


Nr przetargu: 113/P/2019
Data zamknięcia: 27.06.2019
INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A.

Spółka Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów informuje, że w dniu 20.05.2019 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Modernizacja rurociągów amoniaku chłodniczego – etap III” w formule „pod klucz”

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,712686,592f69186407caba1b74cc74bee97846.html

Uwaga! Dodatkowe informacje.

Branża budowlano-konstrukcyjna

1. W ramach przedmiotowego zadania, dla dwóch ciągów estakad – XIII i wewnątrz obiektowego ciągu kwasu siarkowego SHA (od ciągu XIII do budynku centrali chłodniczej nr 1), należy:
 • Wykonać remont konstrukcji stalowej estakad (przęsła i słupy).
 • Dostosować estakady do nowo projektowanych rurociągów (konstrukcje wsporcze pod rurociągi, ewentualne podesty i środki dostępu, konieczne wzmocnienia).
 • Remont fundamentów słupów konstrukcji stalowej.
 • Górny chodnik należy zdemontować (i nie odtwarzać) a dolny chodnik należy wyremontować (wymiana krat 100% - ocynk, dostosować poręcze do przepisów BHP).

1. Estakady i trasy słupów w obrębie instalacji laktamu i cykloheksanonu oraz estakady wewnętrzne i trasy słupów w obrębie budynku centrali chłodniczej nr 6 nie wchodzą w zakres niniejszego zadania. Konstrukcje wsporcze pod rurociągi oraz ewentualne podesty obsługowe i środki dostępu wchodzą w zakres branży mechanicznej.

Branża mechaniczna – montażowa (orurowanie)

1. Materiały z gwarantowaną udarnością w temp. -29oC w nw. gatunkach:
 • Rury, kolana, trójniki, zwężki – w gatunku P355NL1 lub odpowiedniki.
 • Kołnierze szyjkowe – w gatunku P355QH+QT lub odpowiedniki.
 • Rurociągi w obrębie instalacji cykloheksanonu i laktamu: średnica DN400: rura i przynależne kształtki – ф 406,4 x min. 10,0 mm, pozostałe średnice - grubości zgodnie z koncepcją.
 • Rurociągi od węzła „P” do centrali chłodniczej nr 1 – średnica DN500: rura i przynależne kształtki – ф 508,0 x 12,5 mm, średnica DN400: - fi 406,4 x 12,5mm.
 • Rurociąg/łącznik pomiędzy dwoma kolektorami amoniaku gazowego wraz z zasuwą odcinającą i zaworem regulacyjnym – grubości zgodnie z projektem koncepcyjnym – PM1489-G-01-001.
 • Rurociąg/łącznik pomiędzy dwoma rurociągami amoniaku gazowego 202-AG10-500 i 210-AG10-400: średnica DN500 i DN400: - rury i przynależne kształtki – grubość 12,5mm.

3. oC) z dopuszczeniem do amoniaku gazowego:
 • Zawory do DN150 włącznie – maja być zaporowe grzybkowe kołnierzowe z podwójnym uszczelnieniem dławnicy (mieszkowe) – jednokierunkowe (montaż zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na kadłubie).
 • Armatura od średnicy DN200 włącznie – zasuwy klinowe kołnierzowe.
 • Armatura spustowa i odwietrzająca - zawory kulowe kołnierzowe DN32 PN40 – wykonanie SS.
 • Odcinków istniejących rurociągów, które kolidują z miejscami podłączenia nowych rurociągów.
 • Istniejący rurociąg DN500 na długości ok. 35mb w obrębie instalacji Centrali Chłodniczej nr 5 i laktamu – nowy rurociąg DN400 będzie przebiegał po tej samej trasie - w związku z tym nowy odcinek rurociągu DN400 (204-AG10-400) od zasuwy nr 106 do separatora amoniaku „Kapro” na Centrali Chłodniczej nr 5 (łącznie z podłączeniem łącznika pomiędzy rurociągami 204-AG10-400 i 208-AG10-250) zostanie wykonany w ostatnim etapie prac tzn. po wykonaniu i podłączeniu rurociągów DN150 (207-AG10-150) i DN250 (208-AG10-250) do separatora amoniaku „Poliamidy” na Centrali Chłodniczej nr 5.
 • Istniejący rurociąg DN400 na długości ok. 40mb w obrębie instalacji Centrali Chłodniczej nr 1 – nowy rurociąg DN500 będzie przebiegał po tej samej trasie - w związku z tym nowy odcinek rurociągu DN500 (202-AG10-400) zostanie wykonany w ostatnim etapie prac.

1. Użytkownik potwierdza słuszność zastosowania izolacji takiej samej jak istniejąca na tego typu rurociągach, tj. rodzaj: wełna mineralna, grubość: 100 mm, płaszcz zewnętrzny: aluminium o gr. 1 mm.

2. Uzgodniono z użytkownikiem lokalizację przetwornika ciśnienia oraz zaworu regulacyjnego DN150 na łączniku rurociągów 204-AG10-400 i 208-AG10-250 na estakadzie po zachodniej stronie Centrali Chłodniczej nr 5. Obwody będą podłączone do sterownika Centrali Chłodniczej nr 5.

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty. Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.