Przetargi i ogłoszenia

30/05

2019

Grupy Azoty PDH

„Zakup oprogramowania komputerowego Oracle Primavera P6 wraz z usługami dodatkowymi dla PDH Polska S.A.”


Data zamknięcia: 07.06.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości(„Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu na „Zakup oprogramowania komputerowego Oracle Primavera P6 wraz z usługami dodatkowymi dla PDH Polska S.A.”

Termin na składania ofert upływa 07.06.2019 r. o godz. 11:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,695099,c4ec3484d6595c93519fe9e16ce944e2.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:

http://grupaazoty.com oraz http://pdhpolska.eu

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

PDH POLSKA S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.