Przetargi i ogłoszenia

17/06

2019

Grupy Azoty PDH

Wycinka drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem dla PDH Polska S.A.


Data zamknięcia: 28.06.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

informuje,

że w dniu 14 czerwca 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Wycinka drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem dla PDH Polska S.A.” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:

http://grupaazoty.com oraz http://pdhpolska.eu

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,704914,058b4344e0186a38c9f0cb67a9139665.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Wycinka drzew i krzewów wraz z ich karczowaniem i usunięciem dla PDH Polska S.A.”

Termin na składanie ofert upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 09:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade. Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia.Wszelkie pytania związane z treścią. Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.