Przetargi i ogłoszenia

19/07

2019

Grupy Azoty PDH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m w ramach inwestycji pn. „Polimery Police”


Data zamknięcia: 02.09.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 304 000 000 PLN, wpłaconym w całości(„Spółka”) zaprasza do złożenia oferty w przetargu na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót pogłębiarskich z 10,5 na 12,5 m w ramach inwestycji pn. „Polimery Police”

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:
http://grupaazoty.com oraz http://pdhpolska.eu

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,755429,6a263d7b50aaf9d0e05e5b729524c211.html

Termin na składania ofert upływa 02.09.2019 r. o godz. 10:00 CET.

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.
PDH POLSKA S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.