Przetargi i ogłoszenia

07/08

2019

Grupy Azoty S.A.

Dostawa i zabudowa turbozespołu upustowo przeciwprężnego 4,0 MPa dla Elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. oraz turbodmuchawy dla Segmentu Biznesowego Tworzyw Grupy Azoty S.A. w formule „pod klucz”.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 16.09.2019 o godz.10.00.

Uwaga! Informujemy, że Zamawiający dokonał aktualizacji ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR Z98/194984 - 10.09.2019.

Uwaga! Informujemy, że Zamawiający dokonał aktualizacji ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR Z98/194984 - 11.09.2019.


Nr przetargu: 145/P/2019
Data zamknięcia: 16.09.2019
INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A.

Spółka Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów informuje, że w dniu 07.08.2019 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA Dostawa i zabudowa turbozespołu upustowo przeciwprężnego 4,0 MPa dla Elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. oraz turbodmuchawy dla Segmentu Biznesowego Tworzyw Grupy Azoty S.A. w formule „pod klucz”

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,819499,64261b36699bb13d7d1c6df4469256a6.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty. Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.Uwaga! Zmiana zapisów SIWZ:

Rozdział V pkt.4 (str.9 SIWZ):

Zapis:
"W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz podobnych prac zrealizowanych w ostatnich pięciu latach sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ."

otrzymuje brzmienie:

"W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz podobnych prac zrealizowanych w ostatnich dziesięciu latach sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ."


Zapis:
"Do oceny ofert będą uwzględniane referencje podwykonawców, jednakże warunkiem dopuszczającym Wykonawcę jest wykazanie się wykonaniem bezpośrednio przez Wykonawcę co najmniej 2 zadań spełniających warunki podane powyżej."

otrzymuje brzmienie:

"Do oceny ofert będą uwzględniane referencje podwykonawców, jednakże warunkiem dopuszczającym Wykonawcę jest wykazanie się wykonaniem bezpośrednio przez Wykonawcę co najmniej 1 zadania spełniającego warunki podane powyżej."


Tytuł Załącznika nr 6 do SIWZ (str.34 SIWZ):
"Wykaz podobnych zrealizowanych usług/dostaw w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z pisemnymi referencjami"

otrzymuje brzmienie:

"Wykaz podobnych zrealizowanych usług/dostaw w ciągu ostatnich dziesięciu lat wraz z pisemnymi referencjami"


Rozdział VII str. 22,23 "Wskaźnik referencji (R)":
Zapis:
"Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Wykonawcę w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 10 000 000 PLN (piętnaście milionów złotych) netto."

otrzymuje brzmienie:

"Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Wykonawcę w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych) netto."

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.