Przetargi i ogłoszenia

21/08

2019

Grupy Azoty PDH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police”

Uwaga! Aktualizacja ogłoszenia na Platformie Zakupowej.


Data zamknięcia: 11.09.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości(„Spółka”) zaprasza do złożenia oferty w przetargu na „Wyposażenie laboratorium dla potrzeb projektu Polimery Police”

Termin na składania ofert upływa 11.09.2019 r. o godz. 10:00 CET.

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,801626,9eafe70ac12a8665e3a5395de0eeb3e6.html

Informacja o zaproszeniu do złożenia ofert została również opublikowana na następujących stronach internetowych:
http://grupaazoty.com oraz http://pdhpolska.eu

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.
PDH POLSKA S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.