Przetargi i ogłoszenia

22/08

2019

Grupy Azoty PDH

Modernizacja istniejącego budynku oraz wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu


Data zamknięcia: 11.09.2019
INFORMACJA PDH POLSKA S.A.

Spółka PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 467 339 000 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. upubliczniła ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Modernizacja istniejącego budynku oraz wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu” na Platformie Zakupowej Login Trade oraz na stronach internetowych:
http://grupaazoty.com oraz http://pdhpolska.eu

Poniżej znajdą Państwo link do ww. zaproszenia:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,795679,805cb34098b39bd730da6f06f7ae4953.html

Ogłoszenie Zaproszenia na ww. stronach internetowych jest równoznaczne z wszczęciem przez Spółkę postępowania przetargowego („Przetarg”) na wybór Wykonawcy zadania.

Termin na składanie ofert upływa 11 września 2019 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe warunki Przetargu określa Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do Zaproszenia opublikowanego na Platformie Zakupowej Login Trade. Spółka zaprasza wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej Login Trade.

PDH POLSKA S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.