Przetargi i ogłoszenia

14/ 07

2017

Grupy Azoty S.A.

Modernizacja instalacji oświetleniowych – Etap I (Wydział Cykloheksanonu)

Nr przetargu 86/P/2017
Data zamknięcia: 04.08.2017

UWAGA !!!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.08.2017 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu.
Ponadto informujemy iż zmianie uległy następujące zapisy SIWZ:


Zdolność finansowa i ekonomiczna – (str.6 SIWZ)

Wykonawca jest zobowiązany wykazać średnioroczny obrót z ostatnich 2 lat – minimum 6.000.000,- PLN (sześć milionów złotych)

Doświadczenie techniczne – (str.6 i 7 SIWZ)

Oferent musi wykazać się wykonaniem w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 750 000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

tym samym zmienia się wymagana kwota referencji branych do oceny punktowej według wskaźnika R (str.13 i 14 SIWZ)

Oferent otrzyma za przedstawione i udokumentowane referencje związane z przedmiotem zamówienia następującą ilość punktów:

  • za każdą referencje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia:
- o wartości poniżej 750 000,- PLNnetto : 0 pkt

- o wartości równej lub wyższej od 750 000,- PLN: 1 pkt

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.