Przetargi i ogłoszenia

07/08

2018

Grupy Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na opracowanie analizy możliwości wytworzenia nawozu azotowego zawierającego azotan amonu z użyciem wyselekcjonowanych związków chelatowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Opracowanie innowacyjnego nawozu o wysokich zawartościach azotu w formie azotanu amonowego, wzbogaconego mikroelementami w postaci chelatów biologicznie ważnych metali (cynku, miedzi, manganu, molibdenu i żelaza), bazujących na nowoopracowanych ligandach chelatujących”.

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.09.2018 r. godz. 14/00
Zmiana wysokości kary umownej za niedotrzymanie poufności (Zał. 3 i Zał. 6)

Data zamknięcia: 14.09.2018

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.