Przetargi i ogłoszenia

08 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 23/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na normalia klasa 8.8 na 2017 rok 
Data zamknięcia: 16/12/2016
                                                                                                          Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 23/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Normalia klasa 8.8 na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. NAKRĘTKA M 16 – 1900 KG
b. NAKRĘTKA M 20 – 300 KG
c. NAKRĘTKA M 39 – 50 SZTUK
d. NAKRĘTKA M27 KL 12.8 ATEST – 50 SZTUK
e. PODKŁADKA 16 – 6 KG
f. ŚRUBA M 12 X 50 – 250 KG
g. ŚRUBA M 16 X 60 – 700 KG
h. ŚRUBA M 20 X 80 – 200 KG
i. ŚRUBA M 20 X 90 – 100 KG
j. ŚRUBA M 39 X 140 – 50 SZTUK
k. ŚRUBA M16 X 70 1800 KG
l. ŚRUBA M 27 X 100 KL 12.8 ATEST – 50 SZTUK
m. SZPILKA DŁAWIKOWA M20 X 1000 – 250 SZTUK
n. SZPILKA DŁAWIKOWA M 24 X 1000 – 30 SZTUK

1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
   a. Cena                   - 90 %
   b. Parametry           - 5%
   c. Termin płatności  - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Konrad Trepczyński - +48 723 440 039
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Wiktor Zieliński – +48 726 100 433
    Dział Techniczny –                         Grzegorz Godzwon - 784025681         


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.