Przetargi i ogłoszenia

16 / 12

2015

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe LZ/41/BW/15


Data zamknięcia: 30/12/2015

                                                                                                                                                 Grzybów dn. 16.12.2015r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

               Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na 2016 rok:
                                
1. Rura kielichowa  3 ¼”   82,60x6,3mm
        Gat. R65, norma  hutnicza PN-75/0648-60
        Gwinty rur zgodnie z normą PN-G-02031
        Max. długość rur – 11.00 m      mb  8 850 m

        Realizacja - II  kwartał 2016 – 2 500 m
                III kwartał 2016 – 3 550 m
                                IV kwartał 2016 – 2 800 m
                               - proporcjonalnie w każdym miesiącu kwartału
        Transport rur w wiązkach (paczkach) po około 150m

2. Rura złączkowa 5”  127x6,4mm
        Gat. R65/J55, norma hutnicza PN-93/H74233
        Gwinty rur zgodnie z norma PN-G-02031
        Min. dł. rur 7,6m a max. dł. 11.0 m 
        Realizacja rur dł. 11.0m – 80%                                mb  9 100 m

        Realizacja - II  kwartał 2016 – 2 560 m
                III kwartał 2016 – 3 670 m
                                IV kwartał 2016 – 2 870 m
                               - proporcjonalnie w każdym miesiącu kwartału
       Transport rur w wiązkach (paczkach) po około 150m

3. Rura złączkowa 6 5/8”   168,3x7,32mm
        Gat. J-55, Rodzaj gwintu okrągły długi LTC
        Norma hutnicza API5CT
        Min. dł. rur 7,6m a max. dł. rur 11.0 m
        Realizacja rur dł. 11.0m – 80%                                mb  300 m

        Realizacja - III kwartał 2016 – 150 m
                                IV kwartał 2016 – 150 m
                               - w pierwszym miesiącu kwartału
        Transport rur paczkowanych po 5-6 szt. 

4. Rura złączkowa 7 5/8”   193,7x8,33mm
        Gat. J-55, Rodzaj gwintu okrągły długi LTC
        Norma hutnicza API5CT  SPECiSRM110
        Min. dł. rur 7,6m a max. dł. rur 11.0 m
        Realizacja rur dł. 11.0m – 80%                                mb  8 700 m

        Realizacja - I   kwartał 2016 – 1 600 m
                                II  kwartał 2016 – 2 700 m
                                III kwartał 2016 – 2 900 m
                                IV kwartał 2016 – 1 500 m
                               - proporcjonalnie w każdym miesiącu kwartału
         Transport rur paczkowanych po 5-6 szt.

5. Rura złączkowa 8 5/8”   219,1x8,94mm
        Gat. J-55, Rodzaj gwintu okrągły długi LTC
        Norma hutnicza API5CT
        Min. dł. rur 7,6m a max. dł. rur 11.0 m
        Realizacja rur dł. 11.0m – 80%                                mb  1 000 m

        Realizacja - III kwartał 2016 – 600 m
                                IV kwartał 2016 – 400 m
                               - w pierwszym miesiącu kwartału
        Transport rur paczkowanych po 5-6 szt. 

6. Rura stalowa  z/sz. 323,9 x 5,6 gat. P235TR  
        II gatunek
        Max. długość  rur 11.0m a min. dł. 7.0m                 mb  1 900 m

       Realizacja - I   kwartał 2016 – 400 m
                                II  kwartał 2016 – 500 m
                                III kwartał 2016 – 650 m
                                IV kwartał 2016 – 350 m
                               - proporcjonalnie w każdym miesiącu kwartału

         Złożona oferta powinna zawierać:
            - datę ważności oferty,
        - cenę  łącznie z propozycją płatności,
            - warunki dostawy 
            - atest/normy
            - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
            - zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert 1. Termin składania ofert  do  30.12.15r.

 2 .Oferty należy wysyłać na e-mail: przetargi@siarkopol.org
 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
                   zostaną odrzucone.
 4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
 5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
         a. Cena                       - 90 %
         b. Termin realizacji  -  10 %
 6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
         Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk - 015 864 92 25
         Przedstawiciel ds. technicznych – Arkadiusz Janeczko - 887 770 307ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.