Przetargi i ogłoszenia

11 / 04

2013

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Ogłoszenie

konkurs na  przedstawienie oferty cenowej na wykonanie Studium Wykonalności dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenach składowisk odpadów „Czajki I” i „Za Rzeką Biała”
Data zamknięcia: 15/04/2013

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na przedstawienie oferty cenowej na wykonanie Studium Wykonalności dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenach składowisk odpadów „Czajki I” i „Za Rzeką Biała” będących własnością JRCh Sp. z o.o. o łącznej powierzchni około 49 ha (zgodnie z załączoną mapą). 

Składowisko „Czajki I”, wyłączony z eksploatacji sektor składowiska popiołów i żużli energetycznych.


Tereny składowiska „Za rzeką Białą” obejmują następujące sektory:

  • Sektor C2 – rekultywowany sektor odpadów komunalnych,
  • Sektor C3 – częściowo zrekultywowany sektor odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
  • Sektory D2 i D3 – sektory popiołów i żużli energetycznych wyłączone z eksploatacji i zalesione.


Studium powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, a w szczególności dane niezbędne do:

  • opracowania raportu środowiskowego, 
  • uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej 
  • informacji na temat sposobów finansowania tej inwestycji.

Nadmieniamy że na terenie składowiska „Za Rzeką Biała” oraz w pobliżu składowiska Czajki I znajdują się linie energetyczne wysokiego napięcia. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami z Tauron Oddział Tarnów mogą być one wykorzystane do odbioru wytworzonej energii elektrycznej.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki lub pocztą do dnia 15.04.2013 r


Termin wykonania studium 30.06.2013r


Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Pan Dariusz Mikołajek, e-mail. dariusz.mikolajek@grupaazoty.com, tel. 694 448 315.


Mapy orientacyjne:

 Fotowoltaika - 1

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.