Przetargi i ogłoszenia

19 / 03

2015

Grupa Azoty S.A.

Zapytanie o cenę 41/P/2015

Wykonanie i dostawa tabliczek informacyjnych
Data zamknięcia: 10/04/2015
GRUPA AZOTY S.A.
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę
ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.
GRUPA AZOTY S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +48 14 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +48 14 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tabliczek informacyjnych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączonym dokumencie

3. Termin do którego należy składać oferty.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10. 04.2015 r. do godz. 1100

4. Termin wykonania umowy:
10.06.2015 r. 

5. Kryterium udzielenia zamówienia.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączonym dokumencie
Numer postępowania - 41/P/2015

6. Inne informacje dotyczące postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.