Przetargi i ogłoszenia

08 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 25/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały do wykonania izolacji na rok 2017
Data zamknięcia: 16/12/2016
                                                                                                Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 25/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

Materiały izolacyjne       I kw.    II kw.    III kw.   IV kw. Razem

Papa                 m2       4000    4000    4000    4000 16000
Folia aluminiowa kg         /           200 300     200     700
Taśma PP         mb.        3000    3000    3000    3000 120001. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
   a. Cena                        - 90 %
   b. Parametry                -   5 %
   c. Termin płatności       -   5 %
 
6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Konrad Trepczyński - 723 440 039
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Wiktor Zieliński –  726 100 433
    Dział Techniczny –                          Marcin Pawlik -  784 025 679

        
ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.