Przetargi i ogłoszenia

25 / 05

2015

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargowe 92/P/2015

Dostawa i nadzór nad montażem i uruchomieniem węzła rozładunku i dozowania surowców w nowej wytwórni katalizatora żelazowo-chromowego.
Uwaga: zmiana terminu składania ofert
Data zamknięcia: 12/06/2015
GRUPA AZOTY S.A.
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej
GRUPA AZOTY S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +48 14 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +48 14 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nadzór nad montażem i uruchomieniem węzła rozładunku i dozowania surowców w nowej wytwórni katalizatora żelazowo-chromowego

3. Termin wykonania umowy:
6 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Termin do którego należy składać oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 900

5. Kryterium udzielenia zamówienia
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ

6. Numer postępowania
92/P/2015

7. Inne informacje dotyczące postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.