Przetargi i ogłoszenia

29 / 07

2015

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargowe 125/P/2015

Dostawa mieszadeł na nową Wytwórnię Katalizatora Żelazowo - Chromowego.
Data zamknięcia: 13/08/2015
GRUPA AZOTY S.A.
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.
GRUPA AZOTY S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +48 14 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +48 14 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadeł na nową Wytwórnię Katalizatora Żelazowo-Chromowego.

3. Termin do którego należy składać oferty.
Oferty należy składać w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. do godz. 900

4. Termin dostawy urządzenia:
6 miesięcy od daty otrzymania zamówienia. 

5. Kryterium udzielenia zamówienia.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

6.Numer postępowania - 125/P/2015.

7. Inne informacje dotyczące postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.