Przetargi i ogłoszenia

12 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe HL/26/BW/16

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na kolana i kołnierze mat. S235; PN40
Data zamknięcia: 30/12/2016
                                                                                                       Grzybów dnia 12.12.2016r.
HL/26/BW/16
/100094607/
                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na kolana i kołnierze 
mat. S235; PN40 :
                
1. KOŁNIERZ DN 25         70 SZT
2. KOŁNIERZ DZ 240/34, 6 otw.FI 22 - 1H18N9 40 SZT
3. KOŁNIERZ PŁ. Dz - 220 Dw -84         50 SZT
4. KOŁNIERZ PŁASKI DN  150       110 SZT
5. KOŁNIERZ PŁASKI DN 100         20 SZT
6. KOŁNIERZ PŁASKI DN 15         50 SZT
7. KOŁNIERZ PŁASKI DN 20       180 SZT
8. KOŁNIERZ PŁASKI DN 50       100 SZT
9. KOŁNIERZ PŁASKI DN 65       250 SZT
10. KOŁNIERZ PŁASKI DZ-165 DP-125 DW- 80       250 SZT
11. ZAŚLEPKA - KOŁNIERZ DZ - 220 DP=170 50 SZT
12. KOLANO HAMB. 133 X 10           6 SZT
13. KOLANO HAMB. 159 X 11           6 SZT
14. KOLANO HAMB. 219.1 X 7.1           4 SZT
15. KOLANO HAMB. 57 X 5         20 SZT
16. KOLANO HAMB. 76.1 X 6.3         40 SZT
17. KOLANO HAMB. 88.9 X 6.3         40 SZT
18. KOLANO HAMB. DN100/108 X 8.0         10 SZT 
19. KOLANO HAMBURSKIE DN 50/57 x 5.6         10 SZT
20. KOLANO HAM. 26,9 X3,2 P265GHT 30 SZT
Realizacja sukcesywnie na 2017 rok według harmonogramu dostaw.
 Złożona oferta powinna zawierać:
  - datę ważności oferty,
  - cenę,
  - formę płatności,
  - warunki dostawy 
  - certyfikat, deklaracja zgodności
  - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,

1. Termin składania ofert do 30.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
2. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
                   zostaną odrzucone.
3. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
    a. Cena                       -  90 %
    b. Termin płatności    -  10 %
5. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk -       15 864 92 25
    Przedstawiciel ds. technicznych – Grzegorz Godzwon -   784 025 681
        ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.