Przetargi i ogłoszenia

08 / 11

2013

Grupa Azoty

Ogłoszenie przetargowe nr 93/P/2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup miału energetycznego na 2014 rok dla spółek należących do Grupy Azoty, według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Data zamknięcia: 20/11/2013
GRUPA AZOTY 
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.
Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup miału energetycznego na 2014 rok dla spółek należących do Grupy Azoty, według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Termin do którego należy składać oferty.
Oferty w wersji elektronicznej wraz z hasłem dostępu należy przesłać w terminie do dnia 20.11.2013r. do godz. 900.na adres e-mail: zbigniew.wadach@grupaazoty.com 
W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną należy przesłać równocześnie najpóźniej do 22.11.2013 roku  egzemplarz oferty w wersji papierowej na adres:

Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów,
Jednostka Biznesowa Energetyka
Zbigniew Wadach

4. Kryterium udzielenia zamówienia.
Zgodne z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

5. Numer postępowania.
93/P/2013.

6. Inne informacje dotyczące postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.