Przetargi i ogłoszenia

W tym dziale Spółki Grupy Azoty publikują swoje przetargi i ogłoszenia. System daje możliwość filtrowania wpisów w obrębie wybranej Spółki.

Ogłoszenia przetargowe podzielone są na dwie kategorie:

Ogłoszenia natomiast występują w kilku kategoriach:

*kontakt handlowy w zakresie środków trwałych i materiałów:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" SA
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police,
Alina Dembowy 
tel: +48 91 317 30 08

Spółka

Rok

strona 1 / 46

Data otwarcia
Data zamknięcia
Tytuł wpisu

14 / 12

2016

23 / 12

2016

22 / 09

2016

07 / 10

2016

Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach zaprasza do złożenia pisemnej oferty oraz udziału w negocjacjach w postępowaniu wyboru wykonawcy w przedmiocie:Przedmiot zapytania Budowa budynku zaplecza socjalnego dla pracowników Wydziału Oczyszczalni Ścieków. Postępowanie nr 106/2016

31 / 03

2016

15 / 04

2016

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Budowa instalacji p.poż., budowa odcinka instalacji socjalnej wraz z wymianą przyłącza wody oraz wymianą studni wodomierzowej.

21 / 11

2016

02 / 12

2016

Grupa Azoty

Nr przetargu 180

22 / 11

2016

02 / 12

2016

17 / 11

2016

02 / 12

2016

Grupa Azoty

Nr przetargu 179

Zmiana w pkt. IV. SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”

Podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawców, którzy:

nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego lub nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia;

wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali,  w cel sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.

05 / 04

2016

14 / 04

2016

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

„Dostawa komunalnych osadów ściekowych i materiału uzupełniającego w celu rekultywacji kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Czajki I” na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów.”

17 / 11

2016

01 / 12

2016

Grupa Azoty

Nr przetargu 176

Zmiana w pkt. IV. SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”

Podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawców, którzy:

nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego lub nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia;

wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali,  w cel sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.

05 / 12

2016

15 / 12

2016

Grupa Azoty

Nr przetargu 189

17 / 11

2016

01 / 12

2016

Grupa Azoty

Nr przetargu 177

Zmiana w pkt. IV. SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”

Podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawców, którzy:

nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego lub nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia;

wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali,  w cel sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.

strona 1 / 46

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.