Przetargi i ogłoszenia

23 / 11

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na rury wiertnicze
Data zamknięcia: 02/12/2016

                                                                                                       Grzybów dn. 22.11.2016r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

               Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na 2017 rok:
                                
1. Rura kielichowa  3 ¼”   82,60x6,3mm
Gat. R65, norma  hutnicza PN-75/0648-60
Gwinty rur zgodnie z normą PN-G-02031
Max. długość rur – 11.00 m      mb  1 860 m

Realizacja - Listopad 2017

Transport rur w wiązkach (paczkach) po około 150m

2. Rura złączkowa 5”  127x6,4mm
Gat. R65/J55, norma hutnicza PN-93/H74233
Gwinty rur zgodnie z norma PN-G-02031
Min. dł. rur 7,6m a max. dł. 11.0 m 
Realizacja rur dł. 11.0m – 80%                                mb  3 840 m

Realizacja - Wrzesień 2017r. – 1 920 mb
    Listopad 2019r  -  1 920 mb

Transport rur w wiązkach (paczkach) po około 150m

3. Rura złączkowa 7 5/8”   193,7x8,33mm
Gat. J-55, Rodzaj gwintu okrągły długi LTC
Norma hutnicza API5CT  SPECiSRM110
Min. dł. rur 7,6m a max. dł. rur 11.0 m
Realizacja rur dł. 11.0m – 80%                                mb  6 210 m

Realizacja - Maj 2017              – 2 070 mb
   Lipiec 2017           – 2 070 mb
   Październik 2017  – 2 070 mb

Transport rur paczkowanych po 5-6 szt.

4. Rura stalowa  z/sz. 323,9 x 5,6 gat. P235TR  
II gatunek
Max. długość  rur 11.0m a min. dł. 7.0m                 mb  1 000 m

Realizacja -  Czerwiec 2017      – 350 mb
      Sierpień 2017        – 350 mb
    Październik 2017   – 300 mb


      Złożona oferta powinna zawierać:
      - datę ważności oferty,
      - cenę  łącznie z propozycją płatności,
      - warunki dostawy 
      - atest/normy
      - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
      - zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert

1. Termin składania ofert  do  02.12.2016r.

2. Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
                   zostaną odrzucone.
4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
a. Cena                       - 90 %
b. Termin płatności     - 10 %
6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
        Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk - 015 864 92 25
        Przedstawiciel ds. technicznych – Arkadiusz Janeczko - 887 770 307

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.