Przetargi i ogłoszenia

04 / 10

2013

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargowe 83/P/2013

dostawa dwuchromianu sodu dla Grupy Azoty S.A.
Data zamknięcia: 04/11/2013
Grupa Azoty S.A. ogłaszają wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej:
Grupa Azoty S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +4814 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +4814 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa dwuchromianu sodu dla Grupy Azoty S.A.”

3. Termin wykonania umowy:
Termin realizacji zamówienia: jednorazowo na dzień 04.11.2013r.

4. Adres pod którym można uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Grupa Azoty S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +4814 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +4814 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

5. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji w zakresie technicznym udziela Pani Krystyna Gumińska
tel. 014 637 48 03, e-mail krystyna.guminska@grupaazoty.com
W sprawach formalnych prosimy o kontakt z Biurem Przetargów – tel. 014 637 33 11, 
fax: 014 637 20 99, e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

6. Termin do którego należy składać oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2013 r. do godziny 9.00.

7. Kryterium udzielenia zamówienia:
Zgodne z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

8. Numer postępowania:
83/P/2013.

9. Inne informacje dotyczące postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.