Przetargi i ogłoszenia

19 / 12

2016

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony

Zakup surowców w ramach surowców w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Konkurs 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z
wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Data zamknięcia: 30/12/2016
W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , I Oś priorytetowa, Działanie 1.1
Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z
wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej oraz obowiązkiem
dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza zapytanie ofertowe nr
1ZO/LP/2016 nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostarczenie
surowców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Konkurs 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie
1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej: „Ocena rozwiązań procesowych zawartych w projekcie
technologicznym instalacji pilotażowej pod kątem ich zgodności z wymaganiami
dla wytwarzania poliestrowych plastyfikatorów nieftalanowych. Wykonanie badań
syntezy w warunkach zbliżonych do przewidywanych w instalacji pilotażowej, w
celu weryfikacji przyjętych wskaźników surowcowo-energetycznych.”

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.