Przetargi i ogłoszenia

13 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 28/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały biurowe i eksploatacyjne
Data zamknięcia: 22/12/2016
                                                                                                                                                                                                                                                                   Grzybów, dnia 12.12.2016r.

                                                 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E 28/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na : 

1. Materiały biurowe i eksploatacyjne -  według załączonego wykazu na 2017 rok.
(REALIZACJA DOSTAW – SUKCESYWNIE)

Złożona oferta powinna zawierać:
  - datę ważności oferty,
  - cenę  łącznie z propozycją płatności
  - upust w % na pozostały asortyment z oferty katalogowej oferenta
  - warunki dostawy
  - termin realizacji zamówień
  - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
             
Termin składania ofert  do  22.12.2016 r.

Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
                                            
1. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną                 odrzucone.
2. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
    a. Cena                       - 90%
    b. Termin płatności     - 10 %
4. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
 - Przedstawiciel  Zespołu Zakupów – Skuta Urszula – tel. 725 444 734 (materiały biurowe) 
 - Przedstawiciel  Zespołu Zakupów – Kufel Piotr - tel. 781 440 184 (materiały eksploatacyjne) ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.