Przetargi i ogłoszenia

08 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 24/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na 2017 rok 
Data zamknięcia: 16/12/2016
                                                                                                 Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 24/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na rok 2017 sukcesywnie
(po uzgodnieniu telefonicznym)  do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. PŁYTA AF 1000#4 – 32 SZTUKI
b. USZCZELKA 105 X 68 X 3 – 7000 SZTUK
c. USZCZELKA 125 X 76 X 3 – 1800 SZTUK
d. USZCZELKA 140 X 88 X 3 – 350 SZTUK
e. USZCZELKA 165 X 110 X 3 – 550 SZTUK
f. USZCZELKA 51 X 22 X 3 – 350 SZTUK
g. USZCZELKA 60 X 27 X 3 – 1200 SZTUK
h. USZCZELKA 70 X 27 X 3 – 200 SZTUK
i. USZCZELKA 80 X 40 X 3 – 200 SZTUK
j. USZCZELKA 90 X 45 X 3 – 150 SZTUK
k. PŁYTA WULK. OLEJOODP. 3 X 1200 – 20M2
l. SZCZELIWO GCT 18 – 180 KG

1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - warunki dostawy
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.

4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
    a. Cena                       - 90%
    b. Parametry               - 5%
    c. Termin płatności      - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Konrad Trepczyński - 723 440 039
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –  Wiktor Zieliński –   726 100 433
    Dział Techniczny –                         Grzegorz Godzwon – 784 025 681
                   

        


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.