Przetargi i ogłoszenia

17 / 11

2016

Grupa Azoty

Dostawa kondensatora II poz. LW-P/122B

Nr przetargu 176

Zmiana w pkt. IV. SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”

Podpunkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawców, którzy:

nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego lub nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia;

wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub korzystali,  w cel sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.

Data zamknięcia: 01/12/2016

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej:

Grupa Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie


2. Przedmiot zamówienia 

Dostawa kondensatora II poz. LW-P/122B 


3. Termin do którego należy składać oferty do postępowania:

1 grudnia 2016 r. do godz. 9.30


4. Kryterium udzielenia zamówienia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ 


5. Numer postępowania

176/P/2016


SIWZ 176-P-2016

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.