Przetargi i ogłoszenia

23 / 11

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe - 16/2016

Oferta cenowo-terminowa na sodę
Data zamknięcia: 30/11/2016
                                                                                                        Grzybów dn. 23.11.2016r.
                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 16/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Soda lekka kalcynowana luzem – około 3000 ton na rok 2017 sukcesywnie
(po uzgodnieniu telefonicznym autocysterną do Kopalni Osiek) 

 1. Złożona oferta powinna zawierać:
      - realizację ilości 100%, opcjonalnie 50%
      - datę ważności oferty 
      - cenę łącznie z propozycją płatności
      - termin dostawy od złożenia zamówienia
      - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
      - świadectwo jakości

 2. Termin składania ofert do 30.11.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
      zostaną odrzucone.

 4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

 5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
          a. Cena                       -  95 %
          b. Termin płatności      -   5 %

 6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
          Przedstawiciel  Działu Zakupów – Konrad Trepczyński - +48 723 440 039
  Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433
        ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.