Przetargi i ogłoszenia

29 / 11

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 19/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na odzież ochronną i roboczą zgodnie z wykazem
Data zamknięcia: 15/12/2016

                                                                                                                                                                                                                                                             Grzybów dn. 28.11.2016r.

                                                 

         Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E 19/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na : 

1. Odzież ochronna i robocza z logo firmy (do uzgodnienia), obuwie, sprzęt ochrony               osobistej oraz środki czystości według załączonego wykazu na 2017 rok.
    (REALIZACJA DOSTAW – KWARTALNIE)

Złożona oferta powinna zawierać:
- datę ważności oferty,
- cenę  łącznie z propozycją płatności
- atesty, deklaracja zgodności
- warunki dostawy
- termin realizacji zamówień
- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
- zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert
             
Termin składania ofert  do  15.12.2016 r.

Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
                                            
1. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną                  odrzucone.
2. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
       a. Cena                      - 80 %
       b. Jakość           -15 %
       c. Termin płatności      -5 %
4. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Zespołu Zakupów – Skuta Urszula – tel. 725 444 734
    Przedstawiciel  BHP – Markiewicz Michał – tel. 784 025 659

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.