Przetargi i ogłoszenia

08 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 22/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały spawalnicze na rok 2017
Data zamknięcia: 16/12/2016
                                                                                                             Grzybów, dnia 07.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 22/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Materiały spawalnicze na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek. 

a. DRUT SPAWALNICZY FI 3,25 10KG – 180 KG
b. ELEKTRODA EVB 50P 2,5 X 350 – 200 KG
c. ELEKTRODA EVB 50P 3,25 X 450 – 400KG
d. ELEKTRODA OK 50.40 FI 2,5 – 200 
e. ELEKTRODA OK 50.40 FI 3,2 – 400 KG
f. ELEKTRODA OK 43.32 FI 2,5 – 200 KG
g. ELEKTRODA OK 43.32 FI 3,25 – 400 KG
h. ELEKTRODA OK 61.30 FI 3,25 – 140 KG
i. ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5 – 80 KG
1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - warunki dostawy
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
   a. Cena                       - 90%
   b. Parametry               - 5%
   c. Termin płatności      - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Konrad Trepczyński - +48 723 440 039
    Przedstawiciel  Działu Zakupów –   Wiktor Zieliński – +48 726 100 433
    Dział Techniczny –                          Grzegorz Godzwon – 784025681
                   

         

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.