Przetargi i ogłoszenia

29 / 11

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 20/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na sól kamienną mieloną sort 1 N luzem. 
Data zamknięcia: 09/12/2016
                                                                                                            Grzybów dn. 28.11.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 20/2016

  
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Sól kamienna mielona sort 1 N luzem dostawa wagonem lub samochodem w workach BIG-BAG – 1200 ton na rok 2017 sukcesywnie do Kopalni Osiek,

1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 09.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.
4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
      a. Cena    - 95 %
6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
      Przedstawiciel  Działu Zakupów – Konrad Trepczyński - +48 723 440 039
      Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433
        

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.