Przetargi i ogłoszenia

25 / 11

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe HL/18/Z/16

Pięciosiarczek Fosforu
Data zamknięcia: 02/12/2016
                                                                                                     Grzybów dn. 24.11.2016r.
HL/18/Z/16
/100095003/
                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :

                
Pięciosiarczek Fosforu – techniczny         - 3.200 kg 
Dostawa jednorazowa 

                    Złożona oferta powinna zawierać:
                   - datę ważności oferty,
                   - cenę  łącznie z propozycją płatności,
                   - warunki dostawy
       -  propozycję konfekcjonowania
                   - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
                
1. Termin składania ofert do 02.12.2016 r.
 
2. Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.
4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
a. Cena                       - 90 %
b. Termin realizacji     - 10 %
6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
           Przedstawiciel  Działu Zakupów – Urszula Skuta – 015 864 93 10
   Przedstawiciel ds. technicznych – Jamroży Józef –  015 864 94 48
        ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.