Przetargi i ogłoszenia

05 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 21/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na cement portlandzki. 
Data zamknięcia: 16/12/2016
                                                                                                          Grzybów dn. 05.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 21/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Cement portlandzki I 32,5 R lub I 42,5 R luzem – 1600 ton na rok 2017 sukcesywnie dostawa autocysterną do Kopalni Siarki Osiek.

1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - warunki dostawy
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 16.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.

4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
    a. Cena                     -  95 %
    b. Termin płatności   -   5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
        Przedstawiciel  Działu Zakupów – Konrad Trepczyński - +48 723 440 039
Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433
        Dział Techniczny – Arkadiusz Janeczko - +48 15 867 0233
        ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.