Przetargi i ogłoszenia

12 / 01

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe LZ/42/BW/2015


Data zamknięcia: 14/01/2016

                                                                                                          Grzybów, dnia 11.01.2016 r.
LZ/ 42 /BW/2015
                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
                
1. Centralizator (prowadnik) do rur 7 5/8” (193,7mm)
        Prowadnik sprężynowy wymagany zgodnie z normą PN-EN ISO 10427-1            

        Realizacja sukcesywnie w 2016 roku:
       - I kwartał – 90 szt.
      - II kwartał – 90 szt.
      - III kwartał – 70 szt.
      - IV kwartał  - 70 szt.

2. Centralizator (prowadnik) do rur 8 5/8” (219,1mm)
        Prowadnik sprężynowy wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 10427-1

        Realizacja sukcesywnie w 2016 roku:
      - III kwartał – 30 szt.
      - IV kwartał – 20 szt.

                    Złożona oferta powinna zawierać:
                   - datę ważności oferty,
                   - cenę  łącznie z propozycją płatności,
                   - warunki dostawy 
                   - atest, specyfikacja
                   - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
                
        1. Termin składania ofert do 14.01.2016 r.
 
                Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
        2.     Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
                   zostaną odrzucone.
        3. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
        4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
                a. Cena                      -  90 %
                b. Termin płatności    -  10 %
        5.     Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
                   Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk - 015 864 92 25
           Przedstawiciel ds. technicznych – Arkadiusz Janeczko – 887 770 307
        

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.