Przetargi i ogłoszenia

03 / 07

2014

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargowe nr 51/P/2014

Dostawa i budowa kompleksowego układu układu odazotowania spalin w Elektrociepłowni EC II w systemie „pod klucz” na terenie 
Grupy Azoty S.A.
Uwaga: zmiana terminu składania ofert
Data zamknięcia: 21/08/2014
GRUPA AZOTY S.A.
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej
GRUPA AZOTY S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +48 14 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +48 14 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest na dostawa i budowa kompleksowego układu układu odazotowania spalin w Elektrociepłowni EC II w systemie „pod klucz” na terenie 
Grupy Azoty S.A.

3. Oczekiwany termin wykonania umowy:
31 grudzień 2015 r.- osiągnięcie pełnej zdolności ruchowej
 
4. Termin do którego należy składać oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 1200 

5. Kryterium udzielenia zamówienia
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ

6. Numer postępowania
51/P/2014

7. Inne informacje dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.