Przetargi i ogłoszenia

14 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 29/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na normalia w wykonaniu nierdzewnym na 2017 rok 
Data zamknięcia: 23/12/2016

                                                                                                          Grzybów dnia 13.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 29/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Normalia w wykonaniu nierdzewnym na 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. NAKRĘTKA 1H18N9T M10 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
b. NAKRĘTKA 1H18N9T M12 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
c. NAKRĘTKA 1H18N9T M5 (OP100SZT)        - 2 OPAKOWANIA
d. NAKRĘTKA 1H18N9T M6 (OP100SZT)        - 2 OPAKOWANIA
e. NAKRĘTKA 1H18N9T M8 (OP100SZT)        - 2 OPAKOWANIA
f. NAKRĘTKA 1H18N9T M16 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
g. PODKŁADKA 1H18N9T FI-10 (OP100SZT)  - 2 OPAKOWANIA
h. PODKŁADKA 1H18N9T FI-12 (OP100SZT)  - 2 OPAKOWANIA
i. PODKŁADKA 1H18N9T FI-5 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
j. PODKŁADKA 1H18N9T FI-6 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
k. PODKŁADKA 1H18N9T FI-8 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
l. PODKŁADKA 1H18N9T FI-16 (OP100SZT)  - 2 OPAKOWANIA
m. ŚRUBA 1H18N9T M10 X 100 (OP100SZT)  - 2 OPAKOWANIA
n. ŚRUBA 1H18N9T M10 X 30 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
o. ŚRUBA 1H18N9T M10 X 60 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
p. ŚRUBA 1H18N9T M12 X 100 (OP100SZT)  - 2 OPAKOWANIA
q. ŚRUBA 1H18N9T M12 X 30 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
r. ŚRUBA 1H18N9T M12 X 60 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
s. ŚRUBA 1H18N9T M16 X 80 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
t. ŚRUBA 1H18N9T M5 X 100 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
u. ŚRUBA 1H18N9T M5 X 30 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
v. ŚRUBA 1H18N9T M5 X 60 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
w. ŚRUBA 1H18N9T M6 X 100  (OP100SZT)   - 2 OPAKOWANIA
x. ŚRUBA 1H18N9T M6 X 30 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
y. ŚRUBA 1H18N9T M6 X 60 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
z. ŚRUBA 1H18N9T M8 X 100 (OP100SZT)    - 2 OPAKOWANIA
ż.     ŚRUBA 1H18N9T M8 X 30 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA
Ź.    ŚRUBA 1H18N9T M8 X 60 (OP100SZT)      - 2 OPAKOWANIA  

1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 23.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
    zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
   a. Cena                       - 95 %
   b. Termin płatności – 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – 726 100 433
    Dział Techniczny – Grzegorz Godzwon – 784 025 681
    Dział Techniczny – Andrzej Kapłan - 784 025 651         
ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.