Przetargi i ogłoszenia

31 / 10

2013

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargowe nr 94/P/2013

zakup wypełnienia do wymiennika jonitowego WD-2
Data zamknięcia: 14/11/2013
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej
GRUPA AZOTY S.A.
33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 
Biuro Przetargów tel.+48 14 637 33 11 fax +48 14 637 20 99
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wypełnienia wymiennika WD-2 w SUW-2 wraz z dostawą
Specyfikacja dostawy:
żywica kationitowa silnie kwaśna DOWEX MARATHON®C   (H), ilość 2500 litrów,
żywica anionitowa silnie zasadowa DOWEX MARATHON®A (Cl), ilość 5000 litrów

3. Miejsce i termin składania ofert
Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów – Biuro Przetargów. 
Termin złożenia oferty: 
do 14.11 2013r., do godziny 10:00, na adres: biuro.przetargow@grupaazoty.com. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Kryterium udzielenia zamówienia
zgodnie z SIWZ

5. Numer postępowania
94/P/2013

6. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak i unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.