Przetargi i ogłoszenia

12 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe HL/27/BW/16

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na rury stalowe
Data zamknięcia: 19/12/2016
                                                                                                       Grzybów dnia 12.12.2016 r.
HL/ 27 /BW/16
/ 100094607/

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
                
1. RURA STALOWE 33,7x4,5 GAT 1.4006                 4 320 mb

    Realizacja sukcesywnie na 2017 rok:
    styczeń   -  720 mb
    kwiecień        - 1200 mb
    lipiec  - 1200 mb
    październik   - 1200 mb

    Miejsce dostawy: Kopalnia Siarki Osiek
      Złożona oferta powinna zawierać:
      - datę ważności oferty,
      - cenę  łącznie z propozycją płatności,
      - termin oraz warunki dostawy 
      - atest
      - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,
                
1. Termin składania ofert do 19.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
2. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
     zostaną odrzucone.
3. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
    a. Cena                      -  90 %
    b. Termin płatności    -  20 %
5. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów – Beata Wawrzyk -     015 864 92 25
    Przedstawiciel ds. technicznych – Grzegorz Godzwon -  784 025 681

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.