Przetargi i ogłoszenia

14 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe 30/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na armaturę niezbędną do utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy przemysłowej na rok 2017 
Data zamknięcia: 30/12/2016
                                                                                                  Grzybów dnia 13.12.2016 r.

                                                 
                                 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E – 30/2016

  
      Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
               
Armatura niezbędna na potrzeby utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy przemysłowej na rok 2017 (po uzgodnieniu telefonicznym)  do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.

a. Zasuwa DN 65 kwasoodporna – 20 sztuk
b. Zawór kulowy DN 150 PN 40 – 5 sztuk
c. Zasuwa FIG 043 DN 150 – 40 sztuki
d. Zasuwa FIG 043 DN 65 – 90 sztuk
e. Zasuwa FIG 043 DN 50 – 5 sztuk
f. Zawór DN 20 FIG 218 – 160 sztuk
g. Zawór DN 25 FIG 218 – 60 sztuk
h. Zawór DN 40 FIG 218 – 10 sztuk
i. Zawór DN 50 FIG 218 – 200 sztuk
j. Zawór DN 65 FIG 218 – 160 sztuk
k. Zawór zaporowy DN 65 – 160 sztuk
l. Zawór FIG 215 DN 65 – 10 sztuk
m. Zawór kulowy DN 50 – 10 sztuk
n. Zawór kulowy kołn. DN 20 – 220 sztuk

1. Złożona oferta powinna zawierać:
    - datę ważności oferty 
    - cenę łącznie z propozycją płatności
    - termin dostawy od złożenia zamówienia
    - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
    - świadectwo jakości
    - warunki dostawy
    - propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 30.12.2016 r.
 
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com
 
3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 
     zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
   a. Cena                       - 90%
   b. Parametry               -  5%
   c. Termin płatności      -  5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
    Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – 726 100 433
    Dział Techniczny – Grzegorz Godzwon – 784 025 681
    Dział Techniczny – Andrzej Kapłan - 784 025 651


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.