Przetargi i ogłoszenia

W tym dziale Spółki Grupy Azoty publikują swoje przetargi i ogłoszenia. System daje możliwość filtrowania wpisów w obrębie wybranej Spółki.

Ogłoszenia przetargowe podzielone są na dwie kategorie:

Spółka

Rok

strona 1 / 46

Data otwarcia
Data zamknięcia
Tytuł wpisu

24/05

2018

02/07

2018

21/05

2018

04/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 146/P/2018

18/05

2018

30/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z45/216623

18/05

2018

30/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z34/216623

17/05

2018

25/06

2018

16/05

2018

21/05

2018

16/05

2018

20/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 137/P/2018

14/05

2018

28/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 109/P/2018

14/05

2018

28/05

2018

14/05

2018

30/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Remont kapitalny pompy cyrkulacyjnej Burckhardt Nr 2 w ramach remontu komponentu w Wydziale Amoniaku-Jednostka Biznesowa Nawozy - Grupa Azoty S.A.

Zmiana w pkt.  II SIWZ Przedmiot Zamówienia - zostaje usunięty  podpunkt ● Branża AKPiA.


Uwaga! Zmiana terminu złożenia ofert do postępowania przetargowego nr 142/P/2018 na dzień 30.05.2018 do godz.10.00

Nr przetargu: 142/P/2018

14/05

2018

26/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 138/P/2018

11/05

2018

19/06

2018

10/05

2018

21/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 136/P/2018

09/05

2018

24/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 73/P/2018

26/04

2018

11/05

2018

26/04

2018

11/05

2018

25/04

2018

18/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 133/P/2018

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 18.05.2018r. do godz. 10.00.

25/04

2018

08/05

2018

25/04

2018

10/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z29/198700.

20/04

2018

08/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 38/198699
Uwaga:
1. Zmianie uległ pkt XII SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 08.06.2018 r., do godz.10:00.
2. Zamawiający zmienił warunek dopuszczający do udziału w przetargu, co zostało określone w pkt X.6 SIWZ.

19/04

2018

14/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 37/198699.

16/04

2018

26/04

2018

13/04

2018

29/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 125/P/2018

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 125-P-2018 – patrz załącznik.

12/04

2018

23/05

2018

Grupy Azoty S.A.

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu reaktorów ciśnieniowych wraz z osprzętem do procesu polimeryzacji”

Uwaga!
Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku : „Odpowiedź na pytanie do SIWZ 126-P-2018”.

Nr przetargu: 126/P/2018

12/04

2018

23/04

2018

11/04

2018

24/04

2018

11/04

2018

25/04

2018

11/04

2018

08/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z41/216623

10/04

2018

24/04

2018

10/04

2018

24/04

2018

09/04

2018

11/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 110/P/2018

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 11.05.2018 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

09/04

2018

15/05

2018

Grupy Azoty S.A.

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego lub zestawu pięciu pojedynczych urządzeń”

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy: NGLab Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa.

Data wpływu oferty: 14.05.2018

Łączna kwota netto: 346 385,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych)+VAT.

 

Nr przetargu: 111/P/2018

09/04

2018

27/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z39/216623

06/04

2018

22/04

2018

05/04

2018

25/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 36/198699.

Uwaga:

Zmianie uległ pkt XII SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 22.05.2018 r., do godz.1000.


Uwaga:

Zmianie uległ pkt XII SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 25.05.2018 r., do godz.1500.

 

05/04

2018

18/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 116/P/2018

04/04

2018

18/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 106/P/2018

Uwaga! Informacja do przetargu w załączniku – „Pytania i odpowiedzi do SIWZ 106-P-2018”.


Uwaga! Zmiana treści SIWZ – zmiana dostępna w załączniku „Zmiana treści SIWZ 106-P-2018”.

Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku : „Pytania i odpowiedzi cz. 2 do SIWZ 106-P-2018”.

Prosimy o pobranie załączników.

04/04

2018

21/05

2018

Grupy Azoty S.A.

„Zakup reaktora do testów aktywności katalitycznej sprzężonego z kwadrupolowym detektorem mas”

Uwaga! Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku : „Pytania i odpowiedzi do przetargu 107-P-2018”.

Nr przetargu: 107/P/2018

04/04

2018

13/07

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 113/P/2018

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 13.07.2018 do godz. 10.00.

04/04

2018

13/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 112/P/2018

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa 20.04.2018 do godz. 10.00.

Zmiana osoby kontaktowej na:
Wiesław Pach
tel. 785 780 632
e-mail: wieslaw.pach@grupaazoty.com

27/03

2018

11/04

2018

26/03

2018

11/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 33/198699

26/03

2018

11/04

2018

26/03

2018

23/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z38/216623

26/03

2018

11/04

2018

26/03

2018

11/04

2018

26/03

2018

11/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 105/P/2018

26/03

2018

11/04

2018

23/03

2018

06/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 99/P/2018

Uwaga! Zostaje usunięty zapis w : Zawartość oferty/Część I – oferta handlowa/pkt. 11 o treści „Udokumentowanie przez Oferenta Certyfikatów UDT do wytwarzania rurociągów przemysłowych, napraw rurociągów przemysłowych i rurociągów technologicznych oraz modernizacji rurociągów przemysłowych i rurociągów technologicznych”.

23/03

2018

04/04

2018

22/03

2018

03/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z36/216623

22/03

2018

04/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z37/216623

22/03

2018

09/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 100/P/2018

22/03

2018

11/04

2018

Grupy Azoty ZAK

UWAGA:

Informujemy, iż zmianie ulega treść załączników do SIWZ nr 1, 2 i 3 pkt II

22/03

2018

09/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 98/P/2018

Uwaga!
Zmiana treści SIWZ – zmiana dostępna w załączniku „Zmiana treści SIWZ 98-P-2018”. Prosimy o pobranie załącznika.


Uwaga!

Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku : „Pytania i odpowiedzi do przetargu 98-P-2018”.


Uwaga!
Postępowanie unieważnione.
Brak ofert spełniających kryteria SIWZ 98/P/2018
.

20/03

2018

29/03

2018

19/03

2018

04/04

2018

15/03

2018

11/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z33/216623

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 11.04.2018 r., o godz. 10.00. Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.
Zamawiający załącza pytania i odpowiedzi I.
Zamawiający załącza pytania i odpowiedzi II.

15/03

2018

04/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z34/216623

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 04.04.2018 r., o godz. 10.00. Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

15/03

2018

28/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 92/P/2018

15/03

2018

04/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 31/198699

15/03

2018

18/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 88/P/2018

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum firm: Labsoft Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa; FEI Europe B.V. (uczestnik konsorcjum), Achtseweg Noord 5 gebouw AAE, 5651GG Eindhoven, Holandia.

Data wpływu oferty: 17.04.2018

Łączna kwota netto: 1 850 000,00 zł(słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) +VAT.

14/03

2018

29/03

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z32/216623

„Uwaga: Zamawiający zamieścił pytanie i odpowiedź dotyczące SIWZ”.

13/03

2018

03/04

2018

12/03

2018

27/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 76/P/2018

Uwaga! Informacja do przetargu w załączniku – „Pytania i odpowiedzi”.

Uwaga! Informacja do przetargu w załączniku – „Pytania i odpowiedzi cz.2”.

12/03

2018

23/03

2018

08/03

2018

13/04

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z31/216623

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 13.04.2018 r., o godz. 14.00.
Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 20.04.2018 r., o godz. 14.00.
Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

07/03

2018

21/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 85/P/2018

07/03

2018

26/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 81/P/2018

07/03

2018

21/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 84/P/2018

07/03

2018

16/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 78/P/2018

Uwaga!

Informacja do przetargu w załączniku – „Odpowiedź na pytania do SIWZ 78-P-2018”.

 

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy: WITKO Sp. z  o.o., al. Piłsudskiego 143; 92-332 Łódź. Data wpływu oferty: 13.04.2018 Łączna kwota netto: 164 198,00  zł  / słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych/  +VAT.

06/03

2018

05/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 74/P/2018

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 05.04.2018 r., o godz. 10.00.

06/03

2018

10/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 70/P/2018

Uwaga!

Postępowanie unieważnione.
Brak ofert spełniających kryteria SIWZ 70/P/2018.

06/03

2018

16/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 79/P/2018

Uwaga! Zmiana treści SIWZ – zmiana dostępna w załączniku „Zmiana treści SIWZ 79-P-2018”. Prosimy o pobranie załącznika.

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:
Spektrometria Sp. z o.o., ul. Trocinowa 52, 04-927 Warszawa. Data wpływu oferty: 16.04.2018 Łączna kwota netto: 1 339 554,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) +VAT.

05/03

2018

14/03

2018

02/03

2018

14/03

2018

01/03

2018

09/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 64/P/2018

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:

ENVISENSE Barbara Mirosław, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin

Data wpływu oferty: 05.04.2018

Łączna kwota netto: 98 300,00  zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) +VAT.

28/02

2018

16/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 67/P/2018

Uwaga!!!

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: Termin wykonania zamówienia tylko w okresie od 04.06.2018 do 19.06.2018.

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

28/02

2018

16/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 66/P/2018

Uwaga!!!

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: Termin wykonania zamówienia tylko w okresie od 04.06.2018 do 19.06.2018”.

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

28/02

2018

20/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 68/P/2018

27/02

2018

19/03

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 29/198699

26/02

2018

08/03

2018

23/02

2018

26/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 61/P/2018

UWAGA !!!

Informujemy iż zmianie uległy następujące zapisy SIWZ:

Oferty wariantowe:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej w stosunku do przedstawionej w załączniku technicznym do SIWZ

Oferta wariantowa dla założenia transportu samochodami ciężarowymi z naczepą długości całkowitej 15 m i promieniu skrętu 15 m oraz w warunkach braku możliwości cofania z drogi nr 2.

Termin składania ofert:

 

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 26.03.2018 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

23/02

2018

14/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 60/P/2018

UWAGA !!!

Informujemy iż  uległ zmianie wymagany okres gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość zadania na okres minimum 12 (dwanaście) miesięcy, liczonych od odbioru prac przez Zamawiającego.

 Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

22/02

2018

08/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 37/P/2018

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 15.03.2018 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

22/02

2018

08/03

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z25/198700.

21/02

2018

05/04

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 44/P/2018

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy: LabCenter Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa.

Data wpływu oferty:03.04.2018

Łączna kwota netto: 850 000,00 zł / słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/  +VAT.

16/02

2018

12/03

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z24/198700.

15/02

2018

28/02

2018

14/02

2018

28/02

2018

14/02

2018

02/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 47/P/2018

14/02

2018

27/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 41/P/2018

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy: Syl&Ant Instruments, Niewiesze, ul. Pyskowicka 12, 44-172 Poniszowice. Data wpływu oferty: 23.03.2018 Łączna kwota netto: 975 500,00 zł / słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych/ +VAT.

13/02

2018

21/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 40/P/2018

Uwaga!
Postępowanie unieważnione.
Brak ofert spełniających kryteria SIWZ 40/P/2018.

12/02

2018

26/02

2018

12/02

2018

07/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 45/P/2018

09/02

2018

28/02

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z30/216623

09/02

2018

19/02

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z29/216623

08/02

2018

22/02

2018

Grupy Azoty S.A.

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z23/198700.

08/02

2018

15/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 34/P/2018

Uwaga!
Zmiana zapisów SIWZ 34/P/2018 – patrz załącznik.


Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:

Metrohm Polska Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia.

Data wpływu oferty: 13.03.2018

Łączna kwota netto: 236 000,00  zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych) +VAT.

 

08/02

2018

14/03

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 20/P/2018

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy: Malvern Panalytical B.V., Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, The Netherlands..

Data wpływu oferty: 13.03.2018
Łączna kwota netto: 988 950,00 zł / słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych/  +VAT.

 

Uwaga!
Informacja do przetargu w załączniku – „odpowiedzi do przetargu 20-P-2018 - 09.03.2018”

Uwaga!
Informacja do przetargu w załączniku – „Odpowiedź na pytania do przetargu 20-P-2018”

08/02

2018

13/03

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z26/216623

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 20.03.2018 r., o godz. 10.00.

Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

07/02

2018

26/02

2018

07/02

2018

19/02

2018

06/02

2018

27/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 30/P/2018

UWAGA! Zmiany zapisów w  SIWZ:

  • Zmiany numerów załączników do SIWZ 30/P/2018 – Str.10;
  • Dodany został załącznik nr 10 – Lista podwykonawców.

06/02

2018

15/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 19/P/2018

05/02

2018

16/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 31/P/2018

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 21.02.2018 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

02/02

2018

16/02

2018

02/02

2018

14/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 32/P/2018

01/02

2018

16/02

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z22/198700.

31/01

2018

14/02

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 27/198699

29/01

2018

14/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr postępowania: 28/P/2018

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 23.02.2018 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

26/01

2018

05/02

2018

26/01

2018

02/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr postępowania: ZB/6/2018

25/01

2018

12/02

2018

25/01

2018

06/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 26/P/2018

Uwaga! Zmiana ilości dostawy kwasu borowego ze 144 ton na 48 ton.

24/01

2018

09/02

2018

24/01

2018

07/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 21/P/2018

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 15.02.2018 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

23/01

2018

07/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 16/P/2018
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 13.02.2018 o godz. 10:00.

19/01

2018

05/02

2018

18/01

2018

02/02

2018

18/01

2018

31/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 15/P/2018

16/01

2018

25/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 14/P/2018

16/01

2018

25/01

2018

16/01

2018

16/02

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z24/216623

16/01

2018

24/01

2018

Grupy Azoty S.A.

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z21/198700.

15/01

2018

29/01

2018

15/01

2018

29/01

2018

11/01

2018

24/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 10/P/2018

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 31.01.2018 o godz. 10:00.

11/01

2018

24/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 8/P/2018

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 31.01.2018 o godz. 10:00.

11/01

2018

24/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 7/P/2018

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 31.01.2018 o godz. 10:00.

10/01

2018

25/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 9/P/2018

08/01

2018

12/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 214/P/2017

Postępowanie zakończone.

Wybrano ofertę firmy: Firma Foss Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Data wpływu oferty: 08.02.2018

Łączna kwota netto: 279 999,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) +VAT

 

 

05/01

2018

24/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 6/P/2018

UWAGA !!!  Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 24.01.2018 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu.  Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

04/01

2018

12/02

2018

Grupy Azoty ZAK

Przetarg nr 131/P/2017

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert z dnia 12.02.2018 r. na dzień 19.02.2018 r. do godziny 14.30. Pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia należy kierować do Zamawiającego do dnia 13.02.2018 r., do godziny 12.00.

04/01

2018

23/01

2018

04/01

2018

23/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 4/P/2018

04/01

2018

23/01

2018

03/01

2018

18/01

2018

02/01

2018

17/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 211/P/2017

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 26.01.2018 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

19/12

2017

11/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 212/P/2017

19/12

2017

02/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 210/P/2017
UWAGA !!! Informujemy iż został wydłużony termin składania ofert do dnia 19.01.2018 r. do godz. 10:00, oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu, ponadto aktualizacji uległy załączniki do SIWZ.

19/12

2017

09/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 208/P/2017

15/12

2017

01/02

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 202/P/2017

Postępowanie unieważnione.

Brak ofert spełniających kryteria SIWZ 202/P/2017.

15/12

2017

31/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 199/P/2017

Postępowanie unieważnione.

Brak ofert spełniających kryteria SIWZ 199/P/2017.

15/12

2017