Przetargi i ogłoszenia

W tym dziale Spółki Grupy Azoty publikują swoje przetargi i ogłoszenia. System daje możliwość filtrowania wpisów w obrębie wybranej Spółki.

Ogłoszenia przetargowe podzielone są na dwie kategorie:

Spółka

Rok

strona 1 / 46

Data otwarcia
Data zamknięcia
Tytuł wpisu

20/07

2018

09/08

2018

20/07

2018

27/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z55/216623

18/07

2018

01/08

2018

18/07

2018

01/08

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 180/P/2018

16/07

2018

30/07

2018

Grupy Azoty ZAK

Przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na serwis podsystemów serwerowni Grupy Azoty ZAK S.A.

Uwaga!
Zmianie uległa wysokość kary umownej o której mowa w pkt 6, Oświadczenia o poufności, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z54/216623

13/07

2018

27/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ został zamieszczony również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z51/198703.

13/07

2018

20/08

2018

10/07

2018

24/07

2018

10/07

2018

02/08

2018

05/07

2018

12/07

2018

05/07

2018

09/08

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z53/216623.
Terms of Reference (ToR) has also been posted on the Logintrade Purchase Platform under number Z 53/216623.

04/07

2018

18/07

2018

Grupy Azoty Police

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z37/198700.

02/07

2018

09/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z52/216623

Uwaga! Zamawiający załącza pytania i odpowiedzi.

Uwaga!

  1. Zamawiający załącza pytania i odpowiedzi II.
  2. Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 16.07.2018 r., o godz. 14.00. 

Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

28/06

2018

11/07

2018

28/06

2018

03/08

2018

28/06

2018

23/07

2018

27/06

2018

17/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z36/198700.

„Uwaga! Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ”.

27/06

2018

17/07

2018

26/06

2018

05/07

2018

21/06

2018

13/07

2018

20/06

2018

04/07

2018

20/06

2018

04/07

2018

20/06

2018

01/08

2018

Grupy Azoty S.A.

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie dwuwiązkowego spektrometru absorpcji atomowej.”

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku: „Pytania i odpowiedzi do SIWZ 170-P-2018”.

Prosimy o pobranie załącznika.


Nr przetargu: 170/P/2018

19/06

2018

04/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z33/198700.

18/06

2018

23/07

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 168/P/2018

Uwaga! Zmiana treści SIWZ – zmiana dostępna w załączniku „Zmiana zapisów SIWZ 168-P-2018”.
Prosimy o pobranie załącznika.

15/06

2018

22/06

2018

Grupy Azoty S.A.

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z51/216623

15/06

2018

02/07

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 169/P/2018

15/06

2018

27/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 164/P/2018

14/06

2018

05/07

2018

13/06

2018

27/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z48/216623

Uwaga:

Zmianie uległ pkt I SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na pompy dozujące i pompy wirowe.

13/06

2018

27/06

2018

13/06

2018

26/06

2018

12/06

2018

25/06

2018

12/06

2018

21/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z46/216623

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 21.06.2018 r., o godz. 12.00.  Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

Uwaga!

Zamawiający załącza pytania i odpowiedzi.

12/06

2018

17/07

2018

Grupy Azoty S.A.

Uwaga! Zmiana treści SIWZ – zmiana dostępna w załączniku „Zmiana zapisów SIWZ 156-P-2018”.

Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku : „Odpowiedzi nr 2 do postępowania przetargowego 156-P-2018”.

Uwaga! Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku : „Pytania i odpowiedzi 1”.

Prosimy o pobranie załączników.

 

11/06

2018

19/07

2018

Grupy Azoty S.A.

Uwaga! Zmiana treści SIWZ – zmiana dostępna w załączniku „Zmiana zapisów SIWZ 157-P-2018”.

Odpowiedzi na pytania Oferentów w załączniku: „157_P_2018 odpowiedź na pytania”.

Prosimy o pobranie załączników.

11/06

2018

02/07

2018

11/06

2018

10/07

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 161/P/2018

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 10.07.2018r. do godz. 10.00.

11/06

2018

28/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Uwaga! Zmiana terminu złożenia ofert do postępowania przetargowego na dzień 05.07.2018 do godz.10.00.

Uwaga! Informacja do przetargu w załączniku – „Pytania i odpowiedzi”.


11/06

2018

25/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 45/198699

08/06

2018

25/06

2018

08/06

2018

05/07

2018

08/06

2018

29/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 44/198699

08/06

2018

02/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 43/198699

Uwaga!

  1. Zmianie uległ pkt I SIWZ.
  2. Pkt II. Skrócony opis zadania inwestycyjnego (według SW z 2013 r.) oraz pkt III. Skrócony opis Etapu II i III zadania inwestycyjnego (według SW z 2013 r.) SIWZ zostały usunięte. 

Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.

08/06

2018

28/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z32/198700.

08/06

2018

03/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 42/198699

08/06

2018

03/07

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 41/198699

07/06

2018

26/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 158/P/2018

07/06

2018

26/06

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z31/198700.

Uwaga! Zamawiający zmienił zakres przedmiotu zamówienia dotyczący ilości okien do wymiany w budynku nr 151 (część dachu świetlik).

07/06

2018

18/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 152/P/2018

07/06

2018

25/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 150/P/2018

07/06

2018

05/07

2018

28/05

2018

05/06

2018

28/05

2018

05/06

2018

28/05

2018

05/06

2018

21/05

2018

04/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 146/P/2018

18/05

2018

27/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 144/P/2018

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:
MS Spectrum Skolmowski Sp.j., ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa.
Data wpływu oferty: 26.06.2018
Łączna kwota netto: 177 000,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)+VAT.

18/05

2018

30/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z45/216623

18/05

2018

30/05

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z34/216623

16/05

2018

21/05

2018

16/05

2018

18/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 135/P/2018

Uwaga! Przetarg nr. 135-P-2018 został unieważniony ze względu na brak ofert.

14/05

2018

28/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 109/P/2018

14/05

2018

28/05

2018

14/05

2018

30/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Remont kapitalny pompy cyrkulacyjnej Burckhardt Nr 2 w ramach remontu komponentu w Wydziale Amoniaku-Jednostka Biznesowa Nawozy - Grupa Azoty S.A.

Zmiana w pkt.  II SIWZ Przedmiot Zamówienia - zostaje usunięty  podpunkt ● Branża AKPiA.


Uwaga! Zmiana terminu złożenia ofert do postępowania przetargowego nr 142/P/2018 na dzień 30.05.2018 do godz.10.00

Nr przetargu: 142/P/2018

14/05

2018

26/06

2018

Grupy Azoty S.A.

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie młynka wibracyjnego dyskowego sterowanego elektronicznie dedykowanego do przygotowania prób w analizie XRF” .

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:
Verder Polska Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.
Data wpływu oferty: data wpływu 26.06.2018 godz. 8.45
Łączna kwota netto: 75 002,50 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwa złote /50/100) +VAT.

Nr przetargu: 138/P/2018

11/05

2018

19/06

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 120/P/2018

Uwaga! Postępowanie unieważnione. Brak ofert spełniających kryteria SIWZ 120/P/2018.

 

10/05

2018

21/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 136/P/2018

09/05

2018

24/05

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 73/P/2018

strona 1 / 46

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.