Przetargi i ogłoszenia

W tym dziale Spółki Grupy Azoty publikują swoje przetargi i ogłoszenia. System daje możliwość filtrowania wpisów w obrębie wybranej Spółki.

Ogłoszenia przetargowe podzielone są na dwie kategorie:

Ogłoszenia natomiast występują w kilku kategoriach:

Spółka

Rok

strona 1 / 46

Data otwarcia
Data zamknięcia
Tytuł wpisu

15/12

2017

01/02

2018

15/12

2017

31/01

2018

14/12

2017

04/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 206/P/2017

14/12

2017

22/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 201/P/2017

14/12

2017

22/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 200/P/2017

14/12

2017

03/01

2018

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 207/P/2017

12/12

2017

03/01

2018

12/12

2017

08/01

2018

12/12

2017

20/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z19/198700.

11/12

2017

04/01

2018

08/12

2017

18/12

2017

07/12

2017

20/12

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 194/P/2017

06/12

2017

13/12

2017

06/12

2017

20/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 23/198699

06/12

2017

03/01

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z 22/198699

05/12

2017

03/01

2018

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z18/198700.

05/12

2017

19/12

2017

04/12

2017

12/12

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 185/P/2017

04/12

2017

10/01

2018

01/12

2017

18/12

2017

Grupy Azoty ZAK

UWAGA zmiana w treści Załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna Zamówienia…”:
Z zakresu przedmiotu zamówienia WYŁĄCZAMY zakup urządzeń pomiarowych, zostaje usunięty/ wykreślony zapis pkt II, Szczegółowy zakres prac…” ppkt 12:
  • Zakup i zabudowę 1 urządzenia pomiarowego ultradźwiękowego (Watchman Anywhere Pro) firmy Kingspan Environmental wraz z skalibrowaniem i uruchomieniem jednostki w systemie ConnectSensor (użytkowanym przez zamawiającego) oraz rocznym abonamentem na przesył danych w trybie powiadomień dziennych.

30/11

2017

14/12

2017

27/11

2017

20/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z17/198700.
Uwaga! Zmiana terminu przeprowadzenia wizji lokalnej z „do dnia 04.12.2017 r.” na „do dnia 12.12.2017 r.” oraz terminu składania ofert z dnia 11.12.2017 r. na dzień 20.12.2017 r. do godziny 11.00.

27/11

2017

15/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z16/198700.

27/11

2017

12/12

2017

Grupy Azoty ZAK

UWAGA! zmiana w treści SIWZ
UWAGA zmiana 2 w treści SIWZ

UWAGA! zmiana terminu składania ofert z dnia 07.12.2017 na dzień 12.12.2017 do godz. 15.00

27/11

2017

08/01

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 178/P/2017

23/11

2017

01/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z19/216623.

23/11

2017

15/12

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 187/P/2017
Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert z dnia 08.12.2017 r. na dzień 15.12.2017r. do godz. 10.00.

23/11

2017

01/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z18/216623.

22/11

2017

04/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z15/198700 oraz w Bazie Konkurencyjności.
Uwaga! Pytania i odpowiedzi do przetargu.

22/11

2017

29/11

2017

21/11

2017

06/12

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 179/P/2017

21/11

2017

05/12

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 174/P/2017

10/11

2017

21/11

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 176/P/2017

09/11

2017

07/12

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z17/216623.

08/11

2017

28/11

2017

07/11

2017

21/11

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 172/P/2017

03/11

2017

28/11

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z13/198700.

31/10

2017

20/11

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 171/P/2017
UWAGA !!!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 20.11.2017 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

27/10

2017

09/01

2018

Grupy Azoty ZAK

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert z dnia 28.11.2017 r. na dzień 09.01.2018 r. do godz. 15.00

UWAGA! Pytania i odpowiedzi do przetargu

27/10

2017

06/11

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z16/216623.

26/10

2017

09/11

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej LOGINTRADE pod numerem Z19/198699

23/10

2017

31/10

2017

Grupy Azoty JRCh

Ogłoszenie jest zamieszczone na Platformie Zakupowej pod nr Z1/23471

18/10

2017

03/11

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z12/198700.
„Uwaga! Pytania i odpowiedzi do przetargu”.

17/10

2017

10/11

2017

13/10

2017

27/10

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z15/216623.

13/10

2017

23/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 162/P/2017

11/10

2017

26/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 156/P/2017

11/10

2017

23/10

2017

11/10

2017

24/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 158/P/2017

06/10

2017

13/10

2017

05/10

2017

23/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Uwaga! Zmiania zapisu na stronie 3 SIWZu - pkt..1.7.3. z „Aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu C-120a wraz z scenariuszem pożarowym” na następujący zapis: „Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu C-120a wraz z scenariuszem pożarowym”.

29/09

2017

03/11

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z13/216623. Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert z dnia 27.10.2017 r. na dzień 03.11.2017 r. do godziny 11.00.

29/09

2017

12/10

2017

29/09

2017

12/10

2017

28/09

2017

05/10

2017

Grupy Azoty PDH

ZAMAWIAJĄCY informuje, że w PRZETARGU nie mogą wziąć udziału podmioty, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Kompleksu Petrochemicznego Police (dawniej Projekt PDH) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową (również w przypadku złożenia oświadczenia jako członkowie konsorcjum) ani podmioty powiązane podmiotów, które złożyły oświadczenie o zainteresowaniu w tym przetargu. Pod pojęciem podmiotu powiązanego należy rozumieć spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej co potencjalny oferent, przy czym grupa kapitałowa oznacza wszystkie spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne spółki (spółki dominującej najwyższego szczebla), która sama nie jest spółką zależną żadnego innego podmiotu, wraz z tą spółką dominującą najwyższego szczebla. ZAMAWIAJĄCY informuje również, że uczestnictwo w innych przetargach organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie wyklucza udziału w PRZETARGU, a udział w PRZETARGU nie spowoduje wykluczenia z udziału w innych przetargach, które trwają w dniu przedstawienia niniejszej odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta.
Data zamknięcia: 09.10.2017

27/09

2017

11/10

2017

27/09

2017

16/10

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z11/198700.

26/09

2017

10/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 149/P/2017

Uwaga!!!
Informujemy iż zmianie uległy następujące zapisy SIWZ:
Przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy dostawy rur stalowych malowanych antykorozyjnie bez szwu!

25/09

2017

05/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 147/P/2017

Uwaga!
Informujemy iż został dodany dodatkowy zapis SIWZ:
Punkt II SIWZ: Przedmiot zamówienia: dodajemy 1 punkt do zakresu prac:
Ułożenie, mocowanie mechaniczne i zgrzanie na zakładach folii PVC zewnętrznego krycia, min. gr.1,5 mm 988 m2.

20/09

2017

03/10

2017

15/09

2017

09/10

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 141/P/2017

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 09.10.2017 o godz. 12:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu

14/09

2017

21/09

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 140/P/2017

14/09

2017

22/09

2017

05/09

2017

27/09

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z11/216623.
Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 06.10.2017 r., o godz. 10.00.

05/09

2017

20/09

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu: 134/P/2017
UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 22.09.2017 o godz. 12:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu.

31/08

2017

18/09

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z10/216623.

30/08

2017

15/09

2017

Grupy Azoty ZAK

SIWZ została zamieszczona również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z10/198700.

24/08

2017

11/09

2017

22/08

2017

01/09

2017

22/08

2017

05/09

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 132/P/2017
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert został wydłużony do dnia: 07.09.2017 o godz. 10:30.

17/08

2017

30/08

2017

11/08

2017

25/08

2017

11/08

2017

25/08

2017

11/08

2017

06/09

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 118/P/2017
UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 13.09.2017 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Ponadto informujemy iż zmianie uległy niektóre zapisy SIWZ:
  • Punkt II SIWZ: Przedmiot zamówienia – opis we wstępie i dołożony Wariant B z dachem łukowym i terminy: Proponowany termin: 11.10 – 30.11.2017
  • Punkt V SIWZ: Sposób przygotowania oferty p. 16 Zamawiający wymaga złożenia ofert wariantowych oraz Miejsce i termin: 13.09.2017

09/08

2017

18/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 123/P/2017

09/08

2017

18/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg nr 122/P/2017

09/08

2017

22/08

2017

08/08

2017

22/08

2017

04/08

2017

23/08

2017

03/08

2017

31/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z9/216623.

01/08

2017

11/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg 112/P/2017

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 11.08.2017r. do godz. 12.00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu.

27/07

2017

28/08

2017

26/07

2017

14/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg 111/P/2017

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 14.08.2017 o godz. 10:00.Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu.

26/07

2017

17/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Przetarg 107/P/2017

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 17.08.2017 o godz. 10:00.

25/07

2017

08/08

2017

Grupy Azoty ZAK S.A.

Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z8/216623.

20/07

2017

08/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 108/P/2017

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 08.08.2017 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Ponadto informujemy iż zmianie uległy niektóre zapisy SIWZ.

20/07

2017

08/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 109/P/2017

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 08.08.2017 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Ponadto informujemy iż zmianie uległy niektóre zapisy SIWZ.

19/07

2017

11/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 110/P/2017

17/07

2017

28/07

2017

14/07

2017

04/08

2017

Grupy Azoty S.A.

Nr przetargu 86/P/2017
UWAGA !!!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 04.08.2017 o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu.
Ponadto informujemy iż zmianie uległy niektóre zapisy SIWZ.

13/07

2017

30/08

2017

Grupy Azoty ZAK S.A.

Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z7/216623.
Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia oferty upływa 30.08.2017 r., o godz. 10.00.

13/07

2017

07/08

2017

Grupy Azoty ZAK S.A.

Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z6/216623.

10/07

2017

25/07

2017

Grupy Azoty ZAK S.A.

Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z3/216623.

07/07

2017

07/08

2017

Grupy Azoty ZAK S.A.

Zamawiający w dniu 12.07.2017 r. unieważnia postępowanie.

07/07

2017

24/07

2017

07/07

2017

24/07

2017

07/07

2017

07/08

2017

Grupa Azoty JRCh

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert z dnia 24.07.2017r. na dzień 07.08.2017 r. do godziny 12.00.

Uwaga! Na podstawie pkt 18 ppkt 18.2 SIWZ, Komisja zdecydowała o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do pakowania w worki etylowe 50kg.

04/07

2017

25/07

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Ogłoszenie przetargu zostało zamieszczone również na Platformie Zakupowej Logintrade pod numerem Z2/216623.

03/07

2017

01/08

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr przetargu 88/P/2017

Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 08.08.2017 o godz. 10:00.

30/06

2017

12/07

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr przetargu 99/P/2017

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert z dnia 12.07.2017r. na dzień 18.07.2017 r. do godziny 10.00.

29/06

2017

14/07

2017

21/06

2017

07/07

2017

20/06

2017

04/07

2017

14/06

2017

12/07

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert z dnia 12.07.2017 r. na dzień 26.07.2017 r. do godziny 13.00.

13/06

2017

27/06

2017

08/06

2017

22/ 06

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: 89/P/2017

08/06

2017

26/ 06

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: 92/P/2017

07/06

2017

21/ 06

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: 91/P/2017
Uwaga !
Zmiana treści zawartej w SIWZ dotyczącej „terminu dostawy przedmiotu zamówienia”. Termin dostawy upływa 07.07.2017 .

26/05

2017

15/ 06

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: 87/P/2017
Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 23.06.2017r. do godz. 10.00.

24/05

2017

19/ 06

2017

24/05

2017

13/ 06

2017

23/05

2017

06/ 06

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: 79/P/2017

18/05

2017

31/ 05

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: ZB/169/2017

Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 05.06.2017 o godz. 15:00.

18/05

2017

31/ 05

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: ZB/171/2017

Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 05.06.2017 o godz. 15:00.

18/05

2017

31/ 05

2017

Grupa Azoty S.A.

Nr postępowania: ZB/173/2017

Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 08.06.2017 o godz. 15:00.

08/05

2017

22/ 05

2017

27/04

2017

12/ 05

2017

25/04

2017

11/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 71/P/2017

21/04

2017

15/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 57/P/2017

Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert.
Termin złożenia ofert upływa 15.05.2017 o godz. 15:00.

19/04

2017

23/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 67/P/2017

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy: Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., Bilcza, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica.

Data wpływu oferty: 23.05.2017

Łączna kwota netto: 41 687 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) +VAT

10/04

2017

24/ 04

2017

10/04

2017

27/ 04

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 62/P/2017

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 27.04.2017 o godz. 10.00.

07/04

2017

20/ 04

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 66/P/2017

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 20.04.2017 o godz. 10:00.

06/04

2017

11/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 63/P/2017

Uwaga! Postępowanie przetargowe nr 63/P/2017 zostaje unieważnione na podstawie zapisu pkt. IX. podpunkt 7 SIWZ.

31/03

2017

25/ 04

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na montaż wirówki kryształu w bud.453 w ramach zadania Zakup i montaż wirówki kryształu.

31/03

2017

28/ 04

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania „Zakup i montaż wymiennika surowego estru E-104”

31/03

2017

20/ 04

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 60/P/2017

30/03

2017

05/ 05

2017

30/03

2017

12/ 04

2017

28/03

2017

07/ 04

2017

24/ 03

2017

12/ 04

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 55/P/2017

23/ 03

2017

10/ 04

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 51/P/2017

23/ 03

2017

14/ 04

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 54/P/2017

21 / 03

2017

30/ 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 52/P/2017

16 / 03

2017

30/ 03

2017

Grupa Azoty

Nr postępowania: 48/P/2017
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi do przetargu 48/P/2017.

15 / 03

2017

05/ 04

2017

Grupa Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie

Nr postępowania: ZB/79/2017

14 / 03

2017

28/ 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania „Wymiana skraplaczy węzła reakcyjnego instalacji Oxoviflex”.

14 / 03

2017

21/ 03

2017

Grupa Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie

Nr postępowania: ZB/84/2017

14 / 03

2017

10/ 04

2017

10 / 03

2017

31/ 03

2017

Grupa Azoty S.A.

Przetarg nr 44/P/2017
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 07.04.2017 o godz. 10:00.

09 / 03

2017

30/ 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę, montaż i dzierżawę lub sprzedaż węzła backup’u CO2

09 / 03

2017

23/ 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień na remonty cząstkowe dróg zakładowych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w 2017 r.

27 / 02

2017

14 / 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień na dostawę wody gazowanej i niegazowanej oraz gazowanych napojów.

27/ 02

2017

13 / 03

2017

27/ 02

2017

10 / 03

2017

27/ 02

2017

13 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 37/P/2017

24/ 02

2017

20 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 36/P/2017
Uwaga
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 20.03.2017 o godz. 10:00. Terminy realizacji zadania nie ulegają zmianie.

24/ 02

2017

14 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 33/P/2017
Uwaga
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 14.03.2017 o godz. 10:00. Terminy realizacji zadania nie ulegają zmianie.

24/ 02

2017

09 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 38/P/2017

21/ 02

2017

08 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu: 32/P/2017

17/ 02

2017

27 / 02

2017

14/ 02

2017

01 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu: 26/P/2017

14/ 02

2017

21 / 02

2017

Grupa Azoty

Nr postępowania: ZB/43/2017
Uwaga
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 28.02.2017 o godz. 15:00.

13/ 02

2017

01 / 03

2017

13/ 02

2017

27 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na zakup wsparcia oprogramowania centrali telefonicznej MX-One

13/ 02

2017

27 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania „Wykonanie „wpinek” w rurociągi technologiczne na potrzeby zabudowy kompresora gazu syntezowego” na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

31 / 01

2017

13 / 02

2017

30 / 01

2017

14 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług konwergentnych. Zmiana terminu składania ofert z dnia 13.02.2017 r. na dzień 01.03.2017 r. godz. 10:00

20 / 01

2017

06 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na rozbiórkę obiektów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

17 / 01

2017

26 / 01

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 13/P/2017

10 / 01

2017

09 / 02

2017

Grupa Azoty

Uwaga
Przesunięciu terminu złożenia ofert do przetargu na dzień 09.02.2017 do godz. 10.00

09 / 01

2017

24 / 01

2017

04 / 01

2017

31 / 01

2017

Grupa Azoty

Zmiana wysokości wadium, o którym mowa w części XII pkt 1. SIWZ. Wadium ulega zmianie na 50 000,00 złotych (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)!

04 / 01

2017

26 / 01

2017

Grupa Azoty

Termin składania ofert do przedmiotowego postępowania przetargowego nr 186/P/2016 uległ zmianie i upływa ostatecznie w dniu 26.01.2017 r. o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

30 / 12

2016

19 / 01

2017

30 / 12

2016

19 / 01

2017

Grupa Azoty Police

Sprzedaż samochodów osobowych 

29 / 12

2016

13 / 01

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu:
199/P/2016

29 / 12

2016

17 / 01

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu:
200/P/2016

29 / 12

2016

10 / 01

2017

23 / 12

2016

11 / 01

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu:
198/P/2016

22 / 12

2016

09 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych wytwarzanych w Grupie Azoty
Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. 

22 / 12

2016

20 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony na opracowanie instrukcji
eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach
energetycznych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.

22 / 12

2016

20 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń w budynku 360 celem
dostosowania ich na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego, w związku z
realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

22 / 12

2016

19 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg
nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń magazynowych w budynku 504 na Centrum Badawczo-Rozwojowe, w związku
z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

strona 1 / 46

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.