Przetargi i ogłoszenia

W tym dziale Spółki Grupy Azoty publikują swoje przetargi i ogłoszenia. System daje możliwość filtrowania wpisów w obrębie wybranej Spółki.

Ogłoszenia przetargowe podzielone są na dwie kategorie:

Ogłoszenia natomiast występują w kilku kategoriach:

*kontakt handlowy w zakresie środków trwałych i materiałów:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" SA
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police,
Alina Dembowy 
tel: +48 91 317 30 08

Spółka

Rok

strona 1 / 46

Data otwarcia
Data zamknięcia
Tytuł wpisu

25/04

2017

11/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 71/P/2017

19/04

2017

23/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 67/P/2017

Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 23.05.2017.

10/04

2017

24/ 04

2017

10/04

2017

27/ 04

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 62/P/2017

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 27.04.2017 o godz. 10.00.

07/04

2017

20/ 04

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 66/P/2017

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 20.04.2017 o godz. 10:00.

06/04

2017

11/ 05

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 63/P/2017

Uwaga! Zamawiający udostępnił wyjaśnienia do SIWZ 63/P/2017 – załącznik „Odpowiedzi na pytanie dla przetargu 63-P-2017".

31/03

2017

25/ 04

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na montaż wirówki kryształu w bud.453 w ramach zadania Zakup i montaż wirówki kryształu.

31/03

2017

28/ 04

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania „Zakup i montaż wymiennika surowego estru E-104”

31/03

2017

20/ 04

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 60/P/2017

30/03

2017

12/ 04

2017

28/03

2017

07/ 04

2017

24/ 03

2017

12/ 04

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 55/P/2017

23/ 03

2017

10/ 04

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 51/P/2017

23/ 03

2017

14/ 04

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 54/P/2017

21 / 03

2017

30/ 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 52/P/2017

16 / 03

2017

30/ 03

2017

Grupa Azoty

Nr postępowania: 48/P/2017
Uwaga!
Pytania i odpowiedzi do przetargu 48/P/2017.

15 / 03

2017

05/ 04

2017

Grupa Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie

Nr postępowania: ZB/79/2017

14 / 03

2017

28/ 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania „Wymiana skraplaczy węzła reakcyjnego instalacji Oxoviflex”.

14 / 03

2017

21/ 03

2017

Grupa Azoty S.A z siedzibą w Tarnowie

Nr postępowania: ZB/84/2017

14 / 03

2017

10/ 04

2017

10 / 03

2017

31/ 03

2017

Grupa Azoty S.A.

Przetarg nr 44/P/2017
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 07.04.2017 o godz. 10:00.

09 / 03

2017

30/ 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę, montaż i dzierżawę lub sprzedaż węzła backup’u CO2

09 / 03

2017

23/ 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień na remonty cząstkowe dróg zakładowych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w 2017 r.

27 / 02

2017

14 / 03

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień na dostawę wody gazowanej i niegazowanej oraz gazowanych napojów.

27/ 02

2017

13 / 03

2017

27/ 02

2017

10 / 03

2017

27/ 02

2017

13 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 37/P/2017

24/ 02

2017

20 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 36/P/2017
Uwaga
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 20.03.2017 o godz. 10:00. Terminy realizacji zadania nie ulegają zmianie.

24/ 02

2017

14 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 33/P/2017
Uwaga
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 14.03.2017 o godz. 10:00. Terminy realizacji zadania nie ulegają zmianie.

24/ 02

2017

09 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu 38/P/2017

21/ 02

2017

08 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu: 32/P/2017

17/ 02

2017

27 / 02

2017

14/ 02

2017

01 / 03

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu: 26/P/2017

14/ 02

2017

21 / 02

2017

Grupa Azoty

Nr postępowania: ZB/43/2017
Uwaga
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa 28.02.2017 o godz. 15:00.

13/ 02

2017

01 / 03

2017

13/ 02

2017

27 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na zakup wsparcia oprogramowania centrali telefonicznej MX-One

13/ 02

2017

27 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania „Wykonanie „wpinek” w rurociągi technologiczne na potrzeby zabudowy kompresora gazu syntezowego” na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

31 / 01

2017

13 / 02

2017

30 / 01

2017

14 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług konwergentnych. Zmiana terminu składania ofert z dnia 13.02.2017 r. na dzień 01.03.2017 r. godz. 10:00

20 / 01

2017

06 / 02

2017

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza przetarg nieograniczony nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na rozbiórkę obiektów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

17 / 01

2017

26 / 01

2017

Grupa Azoty

Przetarg nr 13/P/2017

10 / 01

2017

09 / 02

2017

Grupa Azoty

Uwaga
Przesunięciu terminu złożenia ofert do przetargu na dzień 09.02.2017 do godz. 10.00

09 / 01

2017

24 / 01

2017

04 / 01

2017

31 / 01

2017

Grupa Azoty

Zmiana wysokości wadium, o którym mowa w części XII pkt 1. SIWZ. Wadium ulega zmianie na 50 000,00 złotych (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)!

04 / 01

2017

26 / 01

2017

Grupa Azoty

Termin składania ofert do przedmiotowego postępowania przetargowego nr 186/P/2016 uległ zmianie i upływa ostatecznie w dniu 26.01.2017 r. o godz. 10:00. Oferta musi wpłynąć do Biura Przetargów przed upływem tego terminu. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

30 / 12

2016

19 / 01

2017

30 / 12

2016

19 / 01

2017

Grupa Azoty Police

Sprzedaż samochodów osobowych 

29 / 12

2016

13 / 01

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu:
199/P/2016

29 / 12

2016

17 / 01

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu:
200/P/2016

29 / 12

2016

10 / 01

2017

23 / 12

2016

11 / 01

2017

Grupa Azoty

Nr przetargu:
198/P/2016

22 / 12

2016

09 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych wytwarzanych w Grupie Azoty
Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. 

22 / 12

2016

20 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony na opracowanie instrukcji
eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach
energetycznych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.

22 / 12

2016

20 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń w budynku 360 celem
dostosowania ich na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego, w związku z
realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

22 / 12

2016

19 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Przetarg
nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
pomieszczeń magazynowych w budynku 504 na Centrum Badawczo-Rozwojowe, w związku
z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

strona 1 / 46

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.